in

Nastavlja se financiranje jedinstvene police osiguranja za štetu nastalu od divljači

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donijela Odluku na temelju koje će se iznosom od 9,9 milijuna kuna financirati premija osiguranja u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine za štetu nastalu od naleta vozila na divljač.

Zbog porasta vozila i prometnica, utjecaja čovjeka na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, štete od naleta divljači su u značajnom porastu, a lovoovlaštenici i oštećenici su suočeni s visokim odštetama, zateznim kamatama i premijama osiguranja.

S ciljem održivosti koncesija i zakupa prava lova te smanjenja broja sudskih postupaka vezano za utvrđivanje odgovornosti, Ministarstvo poljoprivrede od 2018. godine financira jedinstvenu policu osiguranja.

Podsjećamo, u studenom prošle godine Ministarstvo je najavilo novu policu koja će po prvi put uključivati i poljoprivredne usjeve.

Ovim modelom, pojasnili su, omogućit će se ravnopravni uvjeti za sve sudionike te sačuvati poljoprivredna proizvodnja koja trpi štete od divljači, ali istovremeno omogućiti nesmetano obavljanje lova.

S tržišta se povlači proizvod, nemojte ga konzumirati jer je kontaminiran

Donosimo izračun natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda