in

Sada je lakše osnovati tvrtku – evo što se promijenilo

Ilustracija

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru koje je na snagu stupilo 20. travnja omogućava se osnivanje na daljinu dva najčešća oblika trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.).

Tako će se izmjenama i dopunama Zakona uvesti osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. elektroničkim putem preko aplikacije e-osnivanje. Cilj koji se time želi postići je osnivanje trgovačkog društva bez sudjelovanja javnog bilježnika i s minimalnim troškovima, prenosi Index.hr.

Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude dostupna za korištenje od 1. rujna 2019. godine. Također, zakonom se smanjuje iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. s 20 tisuća kuna na 5 tisuća kuna, a umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše pet članova.

Napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža “do-registracija” djelatnosti, ukida se obveza deponiranja potpisa, uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora), a briše se trgovac pojedinac kao posebna vrsta obrtnika jer ih u Hrvatskoj ima sveukupno desetak pa će nastaviti poslovati po pravilima obrta.

Andrea Zakinja i zbor Umjetničke škole Poreč nastupili u Zagrebu

Uskoro otvaranje luksuzne ACI marine Rovinj – kategorizirane s 5 sidara