in

Slučaj Kompas: Pitanje je hoće li ljudi koji su uplatili paket-aranžmane ikad dobiti odštete

Foto: Kompas.hr

Tri mjeseca nakon što je Matko Bolanča turističku agenciju Kompas poslao u stečaj, na adrese nesretnih potrošača koji su preko te agencije kupili putne aranžmane počele su stizati prve obavijesti o njihovim odštetnim zahtjevima, objavio je portal Jutarnji.hr.

Ako već cijela situacija s Kompasom dosad nije bila dovoljno tragična, onda kulminacija dolazi u vidu dopisa osiguravajuće kuće Euroherc, čijih je nekoliko primjera u posjedu Jutarnjeg lista.

Ukratko, u njima kupca paket-aranžmana obavještavaju kako ne mogu donijeti odluku o odštetnom zahtjevu, i to zbog toga što im agencija Kompas, na njihovo izričito traženje, nikad nije dostavila dokumentaciju koja je osiguravatelju navodno potrebna da bi donio rješenja u odštetnim zahtjevima.

Nerješivi 

Kako putniku navode u svojem pojašnjenju, tvrtka koja je kod njih osigurala određenu svotu novca za slučaj stečaja ili financijskih poteškoća, u ovom slučaju Kompas Zagreb d.d., prema uvjetima, odnosno posebnim odredbama iz police osiguranja, iz te police može pokriti samo one turističke pakete koji su osiguravatelju prethodno predočeni te se on s njima usuglasio, a kako Kompas to nije učinio, Euroherc to smatra dovoljnim razlogom da odštetne zahtjeve trenutačno proglasi nerješivima.

Uz svaku takvu informaciju o nemogućnosti donošenja rješenja u slučaju odštetnog zahtjeva, Euroherc putnicima kao dokaz prilaže i presliku dopisa koji je osiguravajuća kuća još u listopadu prošle godine uputila propaloj turističkoj agenciji.

U tom dopisu rukovoditelje Kompasa traže da im dostave ukupno pet vrsta dokumenata: popis svih aranžmana koji su uplaćeni i otkazani ili je za njih izvjesno da će biti otkazani, zatim popis mjera koje su poduzeli nakon nastanka osiguranog slučaja, obavijesti i suglasnosti u vezi s turističkim aranžmanima koji su obuhvaćeni jamstvom, policu osiguranja ili bankarsku garanciju eventualno sklopljenu i kod nekog drugog osiguravatelja te poslovni plan na temelju kojeg planiraju ili su pokušali sanirati gubitak iznad kapitala u 2017. godini. Zašto bi ta dokumentacija bila nužna da se potrošačima vrati novac, iz Euroherca ne pojašnjavaju, ali Jutarnji list od dobro upućenih sugovornika doznaje kako osiguravatelj, očito, na sve načine odugovlači isplatu odštete.

Odugovlačenje “Podaci o turističkim aranžmanima po meni su trebali biti dostavljeni odmah nakon sklapanja ili čak neposredno prije sklapanja police pa mi se čini da osiguravajuća kuća ovdje zapravo nepotrebno komplicira. Nažalost, čini se da će rasplet cijele priče biti taj da ljudi jednostavno neće vidjeti svoj novac, čak ni u trenutku kad ga osiguravatelj odluči početi vraćati”, kaže naš sugovornik.

A to je postalo jasno još u trenutku kad je Jutarnji list otkrio da je agencija Kompas za slučaj stečaja ili financijskih teškoća kod osiguravajuće kuće Euroherc sklopila policu u vrijednosti od samo 300 tisuća kuna, što je protuzakonito s obzirom na to da su bili dužni sklopiti policu u visini od najmanje 10 posto ukupnog prošlogodišnjeg prometa iz segmenta putnih aranžmana.

Premalo novca

Kako je taj promet iznosio 69 milijuna kuna, agencija je zapravo bila dužna uplatiti policu u visini 6,9 milijuna kuna, što bi, sudeći prema novim materijalima u posjedu Jutarnjeg lista, bilo dovoljno da se obeštete svi putnici.

Naime, kako je vidljivo iz dopisa koji je Jutarnji pribavio od jednog putnika, Euroherc navodi kako nerealizirani, a ugovoreni putni aranžmani (čiji je popis Kompas očito dostavio u osiguravajuću kuću) ukupno iznose 7,2 milijuna kuna, koliko su nesretni putnici uplatili agenciji.

Predstavljanje zbirke napjeva i glazbala “Sliku mile Istre naše”

tarska vala 2019

EKSPERIMENT U TARSKOJ VALI ZBOG EUROPSKE UNIJE: U ribarskim mrežama samo strijelka, predatorica koja tamani ciple