in

Od 13. rujna kreće popis stanovništva. Ovo su odgovori na sva pitanja

Za točno devet dana kreće popis stanovništva. Riječ je o najopsežnijem statističkom istraživanju u Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina. Cilj mu je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova. Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove, piše Index.hr.  

Popis stanovništva 2021. – Ilustracija

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom popisa. Drugim riječima, u popisu se daju podaci koji su vrijedili na taj dan, što je važno jer se ljudi popisuju u određenom vremenskom rasponu pa je važno imati referentni dan. Obvezan je, a za one koji se ne popišu prijeti od 2000 do 5000 kuna. 

Popisati se može i online, a za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani koristi se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Popis se provodi u dvije faze:

  • od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
  • od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa

U nastavku članka pogledajte sve odgovore na pitanja oko popisa. 

Kada će se provoditi Popis 2021.?

Popis 2021. se provodi na dva načina:

1. Od 13. do 26. rujna 2021. osobe se mogu popisati samostalno koristeći popisni upitnik u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju

2. Od 27. rujna do 17. listopada 2021. popisivači popisuju s pomoću elektroničkih uređaja sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem (preuzimaju kontrolnu šifru od kućanstava koja su se popisala kroz sustav e-Građani).

Iznimno, ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice, razdoblje popisivanja može se produžiti do 29. listopada 2021.

Koji je referentni datum Popisa 2021.?

Referentni datum Popisa 2021. je 31. kolovoza 2021. Tijekom popisivanja odgovori se traže prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata. Ta se vrlo kratka vremenska točka zove referentni trenutak Popisa. Taj trenutak nužno je odrediti zbog promjena koje se događaju u jedinicama koje se popisuju.

Tko sve sudjeluje u Popisu?

Sudionici Popisa su: popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara. Za provedbu popisivanja bit će angažirano oko 9500 sudionika.

Kako pristupiti oglednom primjerku popisnog Upitnika na engleskom jeziku/jeziku nacionalnih manjina?

Na poveznici postoji izbornik ”Popisni upitnik”, s kojeg je moguće pristupiti oglednom primjeru Popisnog upitnika na engleskom jeziku ili na jeziku nacionalnih manjina (ukupno 21 jezik nacionalnih manjina). Odgovore u Popisnom upitniku potrebno je davati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Hoće li se podaci prikupljeni u Popisu upotrebljavati za neke druge svrhe?

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni ovim istraživanjem tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.

Kolike su kazne za one koji se odbiju popisati?

Kazne za fizičke osobe su od 2000 do 5000 kuna.  

SAMOPOPISIVANJE 

Kako pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici https://Popis2021.hr kliknite na poveznicu za samopopisivanje, koja će Vas preusmjeriti na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će Vašu autentifikaciju i pristup Vašim osobnim podacima. Kada kliknete na ikonu “Pristajem”, izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i pristupite samopopisivanju.

Hoće li biti dostupna korisnička podrška?

Da. Tijekom popisivanja radno vrijeme informacijskog centra jest od 8 do 21 sat tijekom samopopisivanja (CAWI faza) te od 8 do 20 sati tijekom CAPI faze, uključujući subote i nedjelje.

Što kada završite s ispunjavanjem Upitnika?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik dobit će jedinstvenu šifru (kod) generiranu u trenutku predaje popisnice, koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju će e-ispitanik dati popisivaču na terenskom popisivanju. Jedinstvena šifra (kod) potrebna je zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Je li moguće unijeti promjene u Upitnik u fazi samopopisivanja?

Ako osoba ne stigne ispuniti Upitnik odjednom, moguće je spremiti unesene podatke te s popunjavanjem nastaviti poslije. Nedovršenom Upitniku moguće je pristupiti sve dok traje faza samopopisivanja (faza CAWI). Ako je osoba ispunila i poslala Upitnik te joj je sustav dodijelio jedinstvenu šifru (kod), nije moguće unijeti promjene u Upitnik.

Mogu li se dva kućanstva popisati s jednom vjerodajnicom?

Ne. Sustav e-Građani automatski prepoznaje osobu koja se prijavila u sustav s pomoću vjerodajnice te je postavlja kao referentnu osobu. Svoje roditelje možete popisati tako da pristupite sustavu e-Građani te se prijavite s pomoću vjerodajnice svoje majke ili oca te popišete njih, njihovo kućanstvo i stan.

Što ako osoba želi promijeniti podatke nakon popunjavanja Upitnika i dobivanja jedinstvene šifre (koda)?

Uvid u popisane podatke i izmjena podataka mogući su samo za osobu koju je netko drugi popisao. Ako je potrebno promijeniti podatke za osobu koju je netko drugi popisao, potrebno je čekati popisivača u fazi terenskog popisivanja (faza CAPI).

Popisuje li se svaka osoba iz kućanstva sa svojom vjerodajnicom?

Ne. Jedna osoba iz kućanstva u sustavu e-Građani popisuje stan, kućanstvo i sve osobe u stanu. Osoba iz kućanstva koja popisivanju pristupi s pomoću svoje vjerodajnice, postaje referentna osoba te je dužna popisati sve članove kućanstva.

Što ako se popiše samo jedna osoba iz kućanstva, a ne i ostatak kućanstva?

U tom slučaju riječ je o davanju nepotpunih podataka. Jedna osoba iz kućanstva iz sustava e-Građani popisuje stan, kućanstvo i sve osobe u stanu.

Što ako dvije osobe u kućanstvu, s pomoću dvije različite vjerodajnice, popišu iste osobe, kućanstvo i stan?

Sustav će prihvatiti takav unos te će se pogreška udvostručivanja ispraviti u fazi obrade popisnih podataka.

Što ako je e-ispitanik zaboravio popisati jednu osobu?

Pri preuzimanju jedinstvene šifre (koda) e-ispitanik treba popisivaču objasniti da je zaboravio popisati jednu osobu te će popisivač u tom trenutku popuniti popisni Upitnik za tu osobu.

Što nakon samostalnog popisivanja?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje može vidjeti jedinstvenu šifru (kod) generiranu u trenutku predaje popisnice, koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju će e-ispitanik dati popisivaču pri obilasku popisnoga kruga (pri terenskom popisivanju).

FAZA TERENSKOG ISPITIVANJA (FAZA CAPI)

Što je faza terenskog popisivanja (faza CAPI)?

Faza terenskog popisivanja (faza CAPI) jest faza u kojoj popisivač dolazi na adrese kućanstava za koje je zadužen te popisuje osobe, kućanstvo i stan na toj adresi.

Kada će se provoditi faza terenskog popisivanja (faza CAPI)?

CAPI faza Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine provodit će se u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021.

Što ako nitko nije kod kuće kada popisivač dođe na adresu?

Ako popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, ostavit će pisanu obavijest i dogovoriti termin popisivanja.

Ako se kućanstvo samostalno popisalo i većinu će vremena biti odsutno, jedinstvenu šifru (kod) moguće je zapisati na papir i zalijepiti na vrata kako bi je popisivač mogao preuzeti. Također možete zamoliti susjeda koji očekuje popisivača da preda popisivaču jedinstvenu šifru od samopopisivanja.

Hoće li popisivač doći na adresu ako se kućanstvo samostalno popisalo?

Popisivač će obići sve adrese, uključujući adrese onih kućanstava koja su se samostalno popisala, kako bi od njih preuzeo jedinstvenu šifru (kod).

Smije li popisivač tražiti osobne dokumente?

Popis se temelji na izjavi. Popisivač ne smije tražiti osobne dokumente od građana.

Treba li popisivača pustiti u stan?

Osoba koju se popisuje nije dužna pustiti popisivača u stan. Popisivač ne treba inzistirati na ulasku u stan te se kućanstvo u tom slučaju može popisati na hodniku ili ispred kuće.

Izvor Index.hr

FUNTANA: Uoči početka nastave postavljeni plakati kojim se vozače poziva na SPORIJU I OPREZNIJU VOŽNJU

U prehrambenom proizvodu pronađen opasan metal – Meso je kontaminirano