in

Sud EU potvrdio: Nije nadležan za arbitražni sporazum između Hrvatske i Slovenije

Piranski zaljev/Savudrijska vala

Europski sud pravde (ECJ) sa sjedištem u Luxembourgu objavio je u petak ujutro da se ne smatra nadležnim za arbitražni sporazum o granici između Hrvatske i Slovenije. Time je potvrđeno mišljenje nezavisnog odvjetnika Priita Pikamäea koji je ECJ-u 11. prosinca predložio da se proglasi nenadležnim za odlučivanje o tužbi koju je podnijela Slovenija. Odluka ECJ-a je konačna i na nju se ne može podnijeti žalba. Dakle, postupak se automatski završava.

Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske, ali su te dvije države članice ipak obvezne, u skladu s člankom 4. stavkom 3. UEU-a, lojalno surađivati na pronalaženju konačnog pravnog rješenja tog spora sukladnog međunarodnom pravu.

Presudu je pročitao predsjednik Suda, Koen Lenaerts.

Sud navodi da su dvije države “obvezne osigurati djelotvornu i nesmetanu primjenu prava Unije u dotičnim područjima. U tu svrhu mogu upotrijebiti bilo koji način rješavanja međusobnog spora, uključujući, ako je potrebno, i njegovo podnošenje Sudu na temelju sporazuma u skladu s člankom 273. UFEU-a”.

Članak 273: Sud je nadležan u svakom sporu među državama članicama koji se odnosi na predmet Ugovorâ ako mu je spor podnesen na temelju posebnog sporazuma među strankama.

Presudu je, kako se navodi, pripremio Britanac Christopher Vajda kojem je ovo posljednja presuda na Sudu jer zbog Brexita napušta svoj položaj.

“Sud je, odlučujući o prigovoru nenadležnosti koji je podnijela Hrvatska, podsjetio da nije nadležan odlučivati o tumačenju međunarodnog sporazuma koji su zaključile države članice i čiji predmet nije u nadležnosti Unije, kao ni o obvezama koje iz njega za te države proizlaze. Potom je Sud iz toga zaključio da nije nadležan odlučivati o tužbi zbog povrede obveze, bilo da je podnesena na temelju članka 258. UFEU-a ili članka 259. UFEU-a, ako je povreda odredaba prava Unije istaknuta njoj u prilog akcesorna u odnosu na navodnu povredu obveza koje proizlaze iz takvog sporazuma”.

Međutim, Sud je utvrdio da povrede prava Unije koje je istaknula Slovenija ili proizlaze iz navodne povrede od strane Hrvatske obveza iz Sporazuma o arbitraži i arbitražne odluke donesene na temelju istoga ili se temelje na pretpostavci prema kojoj je kopnena i morska granica između tih dviju država članica utvrđena tom arbitražnom odlukom.

Sud je osim toga precizirao “da se upućivanje, neutralnim izrazima, u jednoj odredbi Akta o pristupanju Hrvatske Uniji na navedenu arbitražnu odluku ne može tumačiti na način da se time u pravo Unije uključuju međunarodne obveze koje su dvije države članice preuzele u okviru navedenog Sporazuma o arbitraži”.

Više na portalu Jutarnjeg lista euroactiv.jutarnji.hr.

Kulturni događaj: NOĆ MUZEJA obilježava se 31. siječnja diljem Hrvatske

POREČ: Parking Doma zdravlja više neće biti u mraku