in

Poreč: Danas otvoreno reciklažno dvorište Košambra

Nakon što je danas službeno otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište na Košambri iz porečke komunalne tvrtke Usluga javljaju da njegov rad službeno započinje sutra, 25. rujna. Korištenje usluga reciklažnog dvorišta besplatno je za fizičke osobe. Otpad se zaprima od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 7 do 19 i nedjeljom od 7 do 13 sati.

Nakon što je u studenom 2017. godine Gradu Poreču odobreno sufinanciranje projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru građevine za gospodarenje otpadom Košambra, radobi su počeli ove godine u ožujku. Uporabna dozvola izdana je 31. kolovoza. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, s iznosom od oko 2,27 milijuna kuna, što čini 85 posto ukupne vrijednosti cijelog projekta. Ostatak sredstava osiguran je u gradskom proračunu.

Reciklažnim dvorištem upravljat će Usluga temeljem odluke o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te ugovora o prijenosu na upravljanje sklopljenim s Gradom Porečom.

U novom reciklažnom dvorištu omogućeno je svim korisnicima odlaganje 48 različitih vrsta otpada. Važno je naglasiti da će se osim otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada moći odložiti i problematični (opasni) otpad. Sve detaljnije informacije o vrsti i količini otpada mogu se dobiti od službene osobe putem telefona 052/555-728 ili kroz informativno, edukativne i promidžbene aktivnosti koje će se također provoditi paralelno s početkom rada samog reciklažnog dvorišta.

Omogućavanjem mjesta za donošenje raznih vrsta otpada korisnicima je dana mogućnost za zbrinjavanje na adekvatan način i izbjegavanja nepropisnog odlaganja u okoliš, sve kako bi se spriječilo nastajanje opasnih divljih deponija.

Zbor i tamburaški orkestar iz Virovitice nastupaju u Poreču

Zbor i tamburaški orkestar iz Virovitice nastupaju u Poreču

Pazin

Danas u Pazinu obilježavanje Dana Istarske županije