in

BUJE: Energetska obnove zgrade Policijske postaje vrijedna 2,5 milijuna kuna

Foto MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova nastoji poboljšati radne uvjete zaposlenika i unaprijediti rad sa strankama te tako biti na usluzi građanima za rješavanje njihovih zahtjeva

Ministarstvo unutarnjih poslova RH prijavilo je projekt energetske obnove zgrada na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. U sklopu navedenog poziva prijavljen je i projekt u sklopu kojeg će se energetski obnoviti zgrada zgrade Policijske postaje Buje-Buie na adresi Buje, Ulica Nikole Tesle 6.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.565.550,87 kune, s tim da je kroz program energetske obnove odobreno 642.998,23 kuna bespovratnih sredstava. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Svrha projekta je kroz implementaciju osam mjera energetske učinkovitosti smanjiti godišnju potrošnju primarne energije za 80,14%, potrošnju toplinske energije za 56,19% i emisiju CO2 za 88,91%. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Zgrada u kojoj Policijska postaja Buje-Buie obavlja uredsku djelatnost izgrađena je 1965. god. U vrijeme građenja zgrade nisu postojali propisi o uštedi toplinske energije, tako da ovojnica zgrade ne sadržava toplinsku izolaciju. Na pročeljima je drvena stolarija ostakljena dvostrukim običnim staklom i PVC stolarija ostakljena dvostrukim izo staklom. U zgradi postoji zastarjeli i energetski neučinkovit sustav centralnog grijanja i lokalni sustav hlađenja. Rasvjeta je također zastarjela i energetski neučinkovita, a ne postoje ni opcije kontrole potrošnje energenata.

Same aktivnosti energetske obnove odnose se na povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjena postojećeg sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode. Opisanim se zahvatima namjerava riješiti problem velike potrošnje energije u zgradi Policijskoj postaji Buje-Buie.

Aktivnosti ovog projekta podijeljene su u više faza, kao što su faza pripreme projektno-tehničke dokumentacije, sama implementacija i izvođenje mjera energetske obnove kao i pripadajući stručni i projektantski nazor i zaštita na radu koja se provodi sukladno tom procesu. Aktivnost pripreme projektno – tehničke dokumentacije provedena je prije predaje projektne prijave.

Građevinski radovi su započeli sa izvođenjem, a do sada su provedene i aktivnosti osiguravanja usluga vanjskih stručnjaka temeljem postupaka javne nabave, a koje su potrebne za realiziranje projektnih aktivnosti. Tako je za usluge izrade tehničke dokumentacije energetske obnove građevine i projektantski nadzor u Policijskoj postaji Buje-Buie angažirana tvrtka RITEH d.o.o iz Rijeke. Izvođač radova je tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o. iz Otoka. Usluge stručnog nadzora provoditi će tvrtka ALFA – INŽENJERING d.o.o iz Slavonskog Broda. Za ostale usluge koje se tiču provedbe samog projekta, ugovorene su tvrtke CALLURO d.o.o iz Zagreba za uslugu prijave i provedbe projekta  te tvrtka PRONOVA d.o.o. iz Slavonskog Broda za usluge promidžbe i vidljivosti.

Projektima energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna, od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još pet projekata energetske obnove. Zaključno, implementacijom mjera energetske učinkovitosti želimo u budućnosti prevenirati energetske gubitke i po pitanju promoviranja i korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijih energenata ići u korak sa EU. U konačnici svrha projekta je poboljšanje uvjeta rada i života djelatnika Policijske postaje Buje-Buie, a na zadovoljstvo i svih građana kao krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izvor PU istarska

Hitna obavijest: Povlači se proizvod iz Lidla, nemojte ga konzumirati

ROVINJ: U petak kontrola korištenja pojasa i nepropisne uporabe mobitela