Cjenik oglašavanja

Online Oglašavanje Poreč, Tar, Kaštelir, Funtana, Vrsar, Višnjan, Vižinada, Istra …

Portal Istra Terra Magica u ponudi ima sljedeće dimenzije bannera:

1200×400 px – zaglavlje portala, prikazuje se na svim objavama i stranicama (dostupan isključivo u paketu Prime)

728×90 px – zaglavlje portala, prikazuje se na svim objavama i stranicama

300×250 do 336×280 px – u desnom stupcu, prikazuju se na svim objavama portala

300×600 px – neboder banner, prikazuje se na svim objavama portala u desnom stupcu

Cjenik oglašavanja
Primjer pozicija bannera u objavama

Cjenik

Rotacijski banneri  – prikazuju se naizmjenično sa drugim oglašivačima

 • 728×90 px – 300,00kn / 7 dana | 1.000,00kn / mjesec dana
 • 300×250/336×280 px – 200,00kn / 7 dana | 750,00kn / mjesec dana
 • 300×600 px – 250,00kn / 7 dana | 900,00kn / mjesec dana

PRIME paketi oglašavanja

 • PRIME Slide – 1.000,00kn / 7 dana | 1.800,00kn / 15 dana
  • Jedinstveni banner veličine do 1440×640 px bez rotacije sa drugim oglašivačima
  • Pojavljuje se jednokratno kada gost uđe na stranicu ili objavu
  • Na mobilnim uređajima zauzima do 1/3 zaslona
  • Izuzetno je upadljiv i učinkovit!
Cjenik oglašavanja
Primjer PRIME Slide bannera
 • PRIME Basic – 1.000,00kn / 15 dana | 1.900,00kn / mjesec dana
  • Banner veličine 1200×400 px u rotaciji sa drugim oglašivačima
  • Nalazi se u zaglavlju portala, prikazuje se na svim objavama i stranicama
  • U paketu zakupljenom za mjesec dana uračunat je jedan sponzorirani članak na portalu (vidljiv i na Facebooku)
 • PRIME Plus – 2.500,00kn / mjesec dana
  • Banner veličine 1200×400 px u rotaciji sa drugim oglašivačima (nalazi se u zaglavlju portala, prikazuje se na svim objavama i stranicama)
  • Dodatni banner 336×280 px (prikazuje se na svim objavama portala u desnom stupcu bez rotacije sa drugim oglašivačima)
  • Dva sponzorirana članka na portalu za vrijeme trajanja zakupa vašeg oglasa
 • PRIME FB – Vaš banner 820×312 px kao naslovna slika na našoj Facebook stranici 7 dana: 1.000,00kn

Osim oglašavanja putem bannera moguće je i putem sponzoriranih članaka (PR objave). Cijena je 1.000,00 kn po objavi. Objava može sadržavati do 5 slika, do 1500 riječi i 1 link prema vašoj stranici, događaju…

Navedene cijene se odnose na gotove bannere. Na navedene cijene naplaćuje se PDV25%. Cjenik vrijedi od 01.01.2019.

Izrada bannera naplaćuje se posebno, a cijena izrade ovisi o složenosti istog.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte: info@istriaterramagica.eu

Online Oglašavanje Poreč, Tar, Kaštelir, Funtana, Vrsar, Višnjan, Vižinada, Istra …

Opći uvjeti oglašavanja – opće odredbe

Naručitelj snosi odgovornost za sadržaj i istinitost podataka unutar naručenog oglasnog prostora te TRADING & ADVISORY d.o.o. nije odgovoran za točnost informacija koje se objavljuju na oglasnim materijalima. Naručitelj jamči da dostavljene oglasne materijale ima pravo koristiti u oglasne svrhe. TRADING & ADVISORY d.o.o. zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ako je oglasni materijal neprimjeren ili nezakonit, isto kao i ako ne zadovoljava tehničke uvjete.

U skladu s čl. 20 st. 6 Zakona o medijima, isključivo je oglašivač odgovoran za sadržaj oglasnih poruka, te TRADING & ADVISORY d.o.o. ne odgovara za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa.

Agencije za oglašavanje

Agencije za oglašavanje koje vrše zakup na digitalnim platformama TRADING & ADVISORY d.o.o. stječu pravo na agencijski popust u skladu sa sljedećim uvjetima: – Agencija za oglašavanje registrirana je za obavljanje djelatnosti marketinga i mora ispunjavati tehničke uvjete za obavljanje poslova u ime oglašivača u izdanjima TRADING & ADVISORY d.o.o.. Na zahtjev TRADING & ADVISORY d.o.o., agencija je dužna podnijeti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju iznesenih uvjeta. – Agenciji se odobrava agencijski popust ako ugovori i ostvari promidžbu za najmanje dva klijenta unutar jedne kalendarske godine na digitalnim platformama TRADING & ADVISORY d.o.o. te samo u slučaju sklopljenog godišnjeg ugovora između agencije za oglašavanje i TRADING & ADVISORY d.o.o.

Rokovi za objavu

Rok za narudžbu i predaju oglasa na svim digitalnim izdanjima TRADING & ADVISORY d.o.o. je jedan radni dan prije datuma objave do 12 sati, osim objava za subotu i nedjelju, kada je rok narudžbe i predaje oglasa u petak do 14 sati. Rezervacija PR pozicija (sponzoriranih članaka) je najmanje 3 radna dana prije dana objave.

Reklamacija

Reklamacija na objavljen oglas uvažava se samo u pisanom obliku u roku od 24 sata nakon datuma objave oglasa. Reklamacija računa za objavu oglasa uvažava se u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

Uvjeti plaćanja

Ako ugovorom nije drugačije definirano, rok za plaćanje računa je 8 dana od datuma izdavanja računa. Ako račun nije podmiren u roku, TRADING & ADVISORY d.o.o. zadržava pravo obračuna zakonskih zateznih kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama te Uredbom o visini stope zatezne kamate, a kamate teku od dana dospijeća računa do uplate dugovanog iznosa. Agencije i direktni klijenti obvezuju se dostaviti instrument osiguranja plaćanja prilikom potpisivanja ugovora ili datuma početka kampanje (zadužnica ili mjenica). Agencije i direktni oglašivači koji nemaju potpisan ugovor o oglašavanju u TRADING & ADVISORY d.o.o. dužni su naručenu kampanju platiti unaprijed, jedan radni dan prije dana početka kampanje.

Online Oglašavanje Poreč, Tar, Kaštelir, Funtana, Vrsar, Višnjan, Vižinada, Istra …