Istra Terra Magica je prvi neovisni news portal koji se bavi temama zanimljivim čitateljima. Osim vlastite produkcije vijesti koje su koncentrirane na regionalne teme Istre i najvažnije događaje u zemlji i svijetu koristimo i vijesti i priče ostalih internet portala i blogova.

Sve objave na portalu, kao i slike, sadržavaju izvornu adresu internet stranice sa koje su preuzete.

Ovaj portal polaže zasluge i vlasništvo za sve tekstove i slike objavljene na svojim stranicama i/ili objavama osim onih koji su zaprimljeni od vanjskih suradnika i autora i u njima je vidljivo navedeno ime autora i/ili web adresa stranice izvornog teksta i za njih sva autorska prava pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Kontakt podaci:

TRADING & ADVISORY d.o.o.
Zoričići 15, Višnjan 52463 (HR)
OIB: 76976081957

Email informacije: info@istriaterramagica.eu
Email redakcija: redakcija@istriaterramagica.eu
Mob.: +385914482004

ISSN 2623-9590