1. Ove web stranice sadrže informacije i autorska djela (programske sadržaje) te oglasne sadržaje koji se objavljuju u skladu sa Zakonom o medijima, Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i mogu se koristiti samo u skladu s navedenim propisima.

2. Ove web stranice su slobodne za pristup korisnicima. Iznimno, pristup pojedinim sadržajima stranica istriaterramagica.eu može uvjetovati ispunjavanjem određenih pretpostavki s tim da to mora biti posebno naznačeno. Pristupom web stranicama korisnik prihvaća uvjete njihovog korištenja.

3. Pojam korištenja web stranica se ni u kom slučaju ne smije tumačiti u smislu iskorištavanja, eksploatacije, oponašanja, iskrivljavanja smisla, zlonamjernog tumačenja ili drugog skrivenog postupka u odnosu na sadržaj stranica, a kojim se povrjeđuju propisi iz točke 1. Odstupanja od ovog pravila moraju biti izričito propisana i odobrena od osoba kojih se tiče ako je to potrebno.

4. Korištenje ovih stranica pretpostavlja ulaganje pozornosti korisnika koja se uobičajeno očekuje i zahtijeva u medijskoj komunikaciji i ove se stranice mogu koristiti isključivo savjesno i u dobroj vjeri. Za korištenje programskih i oglasnih sadržaja na web stranicama protivno zakonskim propisima i pravilima morala korisnici snose kaznenu i materijalnu odgovornost.

5. Web stranice istriaterramagica.eu mogu se koristiti isključivo za osobnu uporabu. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka istriaterramagica.eu ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu istriaterramagica.eu ili bilo kojoj trećoj strani. Mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava. Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja istriaterramagica.eu i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Web stranice se koriste na vlastiti rizik korisnika i istriaterramagica.eu ne odgovara za programske i oglasne sadržaje na web stranicama, niti za njihovo korištenje.

6. Istriaterramagica.eu se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Istriaterramagica.eu može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi istriaterramagica.eu. Istriaterramagica.eu će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga istriaterramagica.eu na zadovoljstvo korisnika. Istriaterramagica.eu se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.