Puni naziv: Istra Terra Magica
Skraćeni naziv: istriaterramagica.eu
ISSN 2623-9590

Izdavač: TRADING & ADVISORY d.o.o.
Adresa: Zoričići 15, Višnjan 52463
Glavni urednik: Tanja Kocijančić
Izlazi: on-line, dnevno

Početak objavljivanja: 2014. godina
Redizajn i promjena web adrese: 2018. godina

Informativni email: info@istriaterramagica.eu
Redakcijski email: redakcija@istriaterramagica.eu