in

BUJE: Zgrada policije energetski je obnovljena

Obnovom je zgrada Policijske postaje Buje postala energetski učinkovita, no ujedno su poboljšani i uvjeti rada djelatnika te boravka građana u službenim prostorijama


Ministarstvo unutarnjih poslova, unutar raspoloživih financijskih sredstava, nastoji poboljšati radne uvjete zaposlenika i unaprijediti rad sa strankama te tako biti na usluzi građanima za rješavanje njihovih zahtjeva. Iz toga razloga Ministarstvo se prijavilo na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i policijskih uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Hrvatske, a na području Policijske uprave istarske projektom su obuhvaćene dvije policijske postaje. Obnovljena zgrada Policijska postaja Pazin predstavljena je prošlog mjeseca, a sada je došao red i zgradu Policijske postaje Buje.

Zgrada Policijske postaje Buje izgrađena je 1965. godine. U vrijeme građenja zgrade nisu postojali propisi o uštedi toplinske energije tako da ovojnica zgrade nije sadržavala toplinsku izolaciju. Na pročeljima je bila drvena stolarija ostakljena dvostrukim običnim staklom i PVC stolarija ostakljena dvostrukim izo-staklom. Sustav centralnog grijanja i lokalni sustav hlađenja u zgradi bio je energetski neučinkovit. Rasvjeta je također bila zastarjela i energetski neučinkovita, a nisu postojale ni opcije kontrole potrošnje energenata.

Kako bi zgrada bile energetski učinkovita, u sklopu projekta provedene su sljedeće aktivnosti: povećana je toplinska zaštita krova iznad grijanog prostora, povećana je toplinska zaštita vanjskog zida i poda prema vanjskom prostoru, zamijenjena je vanjska stolarija, ugrađen je novi visokoučinkoviti sustav grijanja, zamijenjen je postojeći sustav hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom, unutarnja rasvjeta je zamijenjena učinkovitijom, uveden je sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode.

Aktivnosti ovog projekta podijeljene su u više faza, kao što su faza pripreme projektno-tehničke dokumentacije, sama implementacija i izvođenje mjera energetske obnove kao i pripadajući stručni i projektantski nazor i zaštita na radu, koja se provodi sukladno tom procesu. Tako je za usluge izrade tehničke   dokumentacije  energetske  obnove  građevine   i   projektantski  nadzor  angažirana  tvrtka RITEH d.o.o iz Rijeke. Ugovor o radovima zaključen je  20. travnja 2020. godine  s tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o. iz Otoka, a usluge stručnog nadzora pružila je tvrtka ALFA – INŽENJERING d.o.o iz Slavonskog Broda. Za ostale usluge koje se tiču provedbe samog projekta, ugovorene su tvrtke CALLURO d.o.o iz Zagreba za uslugu prijave i provedbe projekta  te tvrtka PRONOVA d.o.o. iz Slavonskog Broda za usluge promidžbe i vidljivosti. Radovi su započeli u svibnju 2020. godine, a završeni su u studenom 2020. godine.

Kao što je već spomenuto, projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i policijskih uprava u Hrvatskoj. Svrha projekta je kroz implementaciju osam mjera energetske učinkovitosti smanjiti godišnju potrošnju primarne energije za 80.14%, potrošnju toplinske energije za 56.19% i emisiju CO2 za 88.91%. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna, od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još pet projekata energetske obnove.

Implementacijom mjera energetske učinkovitosti u budućnosti se želi prevenirati energetske gubitke i po pitanju promoviranja i korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijih energenata ići u korak s Europskom unijom. U konačnici, žele se poboljšati i uvjeti rada i života djelatnika, ali i podići zadovoljstvo građana koji u prostorije policije dolaze u cilju rješavanja svojih zahtjeva, a sve to ostvareno je obnovom zgrade Policijske postaje Buje. 

Istarski stožer – U četvrtak više opravljenih nego novozaraženih, nažalost još dvije osobe preminule

Istarski Stožer odgodio krizme