in

FUNTANA: Vijećnici o uređenju ulica i cesta. Prioriteti Zad Kaštela, Polidor i nova zona kod Plodina

Foto Tanja Kocijančić

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Funtane usvojeni su polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023., kao i izvješće o radu načelnika za isto razdoblje, prihvaćeno je financijsko izvješće komunalnog poduzeća Puntica za prošlu godinu, te donijeta odluka koja mijenja koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika.

Foto Tanja Kocijančić
Foto Tanja Kocijančić

Na aktualnom satu nezavisnu vijećnicu Denizu Paris Marinović zanimalo je planira li se u novoizgrađenim zonama Funtane svim mještanima riješiti prilaz njihovim kućama. Mišljenja je da bi se iza Dalmatinske ulice i kod nogometnog igrališta, umjesto postojećih poljskih putova, trebala asfaltirati cesta. Načelnik Mladen Grgeta odgovorio je kako svi mještani imaju prilaz svojim kućama, a s asfaltiranjem prometnica u novoizgrađenim zonama krenut će se nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Dodao je da su trenutno prioritetne ceste koje će se urediti one Zad Kaštela, iza Plodina i prema kampu Polidor, dok su ostale u fazi projektiranja.

Postavljanje kamere za nadzor brzine u Funtani - Foto Tanja Kocijančić
U Istarskoj ulici na nekim mjestima nogostup je jako uzak – Foto Tanja Kocijančić

Vijećnica IDS-a Ivana Prekalj Martinčević pitala je planira li se uskoro u Dalmatinskoj ulici staviti još jedan sloj asfalta. Načelnik Grgeta kazao je da su sredstva za uređenje Dalmatinske ulice planirana u ovogodišnjem proračunu te će se vjerojatno urediti dio ulice od ulaza do kuće obitelji Šahić. Nezavisni vijećnik Eugen Fabris rekao je da je Istarska ulica jako prometna, a njen nogostup je uz tri parcele jako uzak, pa ga je zanimalo može li se nešto napraviti po tom pitanju. Načelnik mu je poručio da su već razgovarali s vlasnicima tih parcela, ali nisu pokazali dobro volju. Najavio je da će ponovno razgovarati s njima.

Vijećnik IDS-a Marin Tonković tražio je pojašnjenje vezano za izvršenja programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini. Naime, neke od planiranih investicija nisu realizirane zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nepripremljene projektne dokumentacije, pa ga zanimalo kakva je trenutna situacija. Grgeta je odgovorio da je za prometnicu Zad Kaštela završen postupak izvlaštenja pa se može započeti s procesom ishođenja građevinske dozvole. Za prometnicu prema Polidoru u tijeku je postupak izvlaštenja te je potrebno napraviti nove procjene, dok je za cestu Vala ishođena lokacijska dozvola, no i za nju treba najprije riješiti imovinsko-pravne odnose. Zaključio je da je Općina financijski spremna za realizaciju planiranih investicija, no imovinsko-pravni odnosi predstavljaju najveći problem i zbog njih sve te procedure tako dugo traju.

Potom je načelnik Grgeta, govoreći o izvršenju proračuna, rekaokako je ostvareno ukupno 945.175,25 eura prihoda i primitaka, odnosno 20,96% od planiranog u 2023. godini, što je uobičajeno s obzirom da se proračun najviše puni tijekom turističke sezone. U prvoj polovici ove godine ostvareno je ukupno 1.072.709,58 eura rashoda i izdataka. U nastavku svog izlaganja detaljno je iznio realizaciju prihodovnih stavaka, a u konačnici po pojedinim programima i rashoda. Pitanja nije bilo i točka je usvojena jednoglasno, sa sedam glasova „za“.

Uslijedio je izvještaj o radu načelnika koji je također usvojen jednoglasno, bez pitanja.

Grgeta je kazao da je to razdoblje obilježilo niz sastanaka održanih u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture po pitanju koncesije nad marinama Funtana i Vrsar, što je rezultiralo donošenjem privremenih rješenja koja su omogućila da obje mogu dalje nastaviti poslovati pod jednakim uvjetima kao i dosad. Sastanci su održani i u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radi rješavanja vlasništva nad nekretninama u državnom vlasništvu radi izgradnje cesta, parkirališta te ostale komunalne infrastrukture.

Poslovanje Puntice predstavio je njen direktor Đankarlo Milokanović. Kazao je da suprošle godine ukupni prihodi društva ostvareni u iznosu od 2.188.913,00 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 2.192.381,00 kuna, što je rezultiralo računovodstvenim gubitkom od 3.468 kuna. Naveo je da je tijekom 2022. godine nabavljena dugotrajna imovina u vrijednosti od 383.660,01 kuna bez PDV-a, te da nije bilo blokade ni negativnog salda, kao i da su djelatnicima isplaćene sve naknade koje im pripadaju. Ni za ovu točku nije bilo pitanja, a usvojena je jednoglasno.

Načelnik je objasnio na zadnjoj točki dnevnog reda da se predloženom odlukom mijenja koeficijent višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i EU projekte s 2,35 u 2,50. Povećan je kako bi se izjednačio s koeficijentom višeg stručnog suradnika za financije, proračun i računovodstvo, pošto oboje imaju veliki obim posla. K tome, viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo nije stigao prema planiranom preuzeti poslove provedbe postupaka jednostavne nabave.

Općinska pročelnica Korin Liović dodala je da su mišljenja da je usklađenje koeficijenata potrebno budući da se radi o radnim mjestima istog klasifikacijskog ranga.

Predsjednik Općinskog vijeća Igor Žiković otvario je raspravu, no kako pitanja nije bilo, pozvao je vijećnike da tu odluku usvoje. I ova je točka potom jednoglasno prihvaćena.

Načelnik je najavio da će ovog mjeseca održati još jedna sjednica vijeća vezano za Urbanistički plan uređenja naselja Funtana, rebalans proračuna za 2023. godinu i drugo.

Foto Tanja Kocijančić
Foto Tanja Kocijančić

Foto Karate klub Finida

POREČ: Karatisti Finide osvojili četiri medalje na Otvorenom prvenstvu Hrvatske

U subotu bike utrka Istria300 – Donosimo sve ceste koje će biti zatvorene za promet