in

FUNTANA: Općina raspisala natječaj za radno mjesto u financijama

Funtana/Foto: Tanja Kocijančić

Općina Funtana raspisala je javni natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije, proračun i računovodstvo – traži se jedna osoba na određeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od dva mjeseca, uz mogućnost produljenja za još šest mjeseci radi obavljanja privremenih poslova. Natječaj je otvoren do zadnjeg dana ovog mjeseca.

U natječaju je navedeno da kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,  

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu i jednog stranog jezika, te položen državni stručni ispit.

Sve ostalo što se traži može se pročitati na službenim web stranicama općine www.funtana.hr.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Općina Funtana-Fontane, B. Borisia 2, 52452 Funtana do 31. siječnja 2020. godine, s obveznom naznakom: „Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – NE OTVARAJ“.

Pripremite se za reviju OSCAROVIH filmova u Poreču – Od „Jokera“ do „Priče o igračkama 4“

Sustavna obnova ZVONIKA u TARU: Prva faza vrijedna 700.000 kuna koju pomaže i Italija – uskoro nastavak