in

BORBA PROTIV OVISNOSTI:Jesmo li zaboravili na kocku ?

Foto Zdravi grad Poreč

U „Mjesecu borbe protiv ovisnosti“  u Puli, održana je edukacija  za stručnjake o prevenciji kockanja i klađenja među mladima. S područja grada Poreča edukaciju su polazile članice porečkog šireg tima za zdravlje pri Zdravom gradu Poreč, psihologinje Petra Andrić iz SŠ M. Balota, Sandra Milotti Ašpan iz Zdravog grada  i Antonija Mijatović iz SŠ A. štifanić. Razlog uključivanja naših stručnjakinja s područja Grada je porast problema ovisnika o kocki i klađenju.

Program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ jedini je hrvatski preventivni program specifično usmjeren prevenciji uključivanja mladih u igre na sreću (prevenciji kockanja/klađenja). Program je  univerzalne prevencije i kreiran je na suvremenim principima prevencijske znanosti te ima znanstveno dokazanu učinkovitost. Kreirao ga  je interdisciplinarni tim znanstvenika i stručnjaka u području bihevioralnih ovisnosti, tretmana rizičnog ponašanja mladih, prevencijske znanosti, kognitivne i socijalne psihologije te matematike.

Program je namijenjen učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola, te mu je glavni cilj prevencija uključivanja mladih u igre na sreću, odnosno aktivnosti kockanja, dok su specifični ciljevi: poboljšati znanje mladih o igrama na sreću, unaprijediti socio-emocionalne vještine mladih, razviti osobno odgovorno ponašanje u području uključivanja u igre na sreću. Program provodi voditeljski par, a njegova implementacija podrazumijeva provedbu tri komponente aktivnosti – s učenicima, roditeljima i nastavnicima škole – kojima se ostvaruje cjelovito preventivno djelovanje psihoedukativnog karaktera. Vrlo važan aspekt preventivnog pristupa je stvaranje okruženja odraslih u kojima će znanja i informacije vezane uz kockanje kao rizično ponašanje biti ujednačeni.

U radionicama se koriste interaktivne metode grupnog rada uz kombinaciju mnogih tehnika. Sadržajno radionice obuhvaćaju tri šira područja: 1. obilježja i posljedice rizičnih ponašanja s posebnim naglaskom na glavna obilježja fenomena kockanja, matematičko i statističko znanje o kockanju (koncept šanse i vjerojatnosti, slučaja i nezavisnosti događaja), 2. psihosocijalne posljedice uključivanja u kockarske aktivnosti, 3. socijalno-emocionalne vještine (vještina rješavanja problema i donošenja odluka, vještina odolijevanja pritiska vršnjaka, vještina analize socijalnih utjecaja i kritičko razmišljanje). Poseban naglasak Programa je na razvoju i unaprjeđivanju kritičkog mišljenja mladih kao zaštitnog čimbenika za uključivanje u različita rizična ponašanja.

Obrazovni ishodi usmjereni su na pružanje konkretnih znanja i vještina potrebnih za provedbu Programa s učenicima u srednjim školama. Pritom je važno naglasiti kako u ovom specifičnom području prevencije važno vladati i specifičnim znanjima i vještinama vezanim uz kockanje, odnosno razumijevanje industrije i obilježja kockanja kao bihevioralne ovisnosti.

Psihologinje koje su prošle navedenu edukaciju dobile su certifikat te su stekle vještine i znanja temeljem kojih će se već tijekom ove školske godine program implementirati inicijalno u srednjoj školi Mate Balota Poreč, a potom i u druge zainteresirane obrazovne ustanove.

Zdravi grad Poreč

mini električni bus poreč

POREČ: Električni mini-bus u prometu od petka

Foto Grad Novigrad sjednica vijeća

NOVIGRAD: Usvojen proračun od 55,3 milijuna kuna i kreditno zaduženje Neapolisa