in

(G)RADIMO S MLADIMA: Grad Poreč izrađuje Lokalni program za mlade

Ilustracija

Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Poreča 2021.-2025.

Grad Poreč u procesu je izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Riječ je o strateškom dokumentu namijenjenom mladima, a koji će za cilj imati poboljšanje kvalitete života mladih u Gradu Poreču.

To je temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika koji mogu utjecati na razvoj potencijala mladih u Poreču. Objedinjavat će sve potencijale, potrebe, probleme i mogućnosti mladih i za mlade koje su dostupne ili će biti dostupne u lokalnoj zajednici. Ovaj će strateški dokument sadržavati sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji uvjeta za kvalitetan razvoj mladih – prioritete, mjere i aktivnosti u svim područjima djelovanja koja su obuhvaćena Nacionalnim programom za mlade:

. Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje

• Zapošljavanje i poduzetništvo

• Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice

• Socijalna uključenost

• Zdravlje i sport

• Mladi u ruralnim područjima

• Kultura

• Rad s mladima

• Mladi u europskom i globalnom okruženju

Prvi korak izrade LPM Grada Poreča-Parenzo 2021-2025 pregled je zakonske regulative, Europske, Nacionalne i Regionalne strategije te Lokalne strategije, te prethodnog Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo.Isto tako, mapirat će se svi dionici koji utječu ili mogu utjecati na razvoj mogućnosti mladih i za mlade; institucije, razna tijela, ustanove, udruge, pojedinci, a sve s ciljem sveobuhvatnog pregleda, stvaranja otvorenih i dostupnih podataka svima. No, isto tako popisat će se i zapisati sve ono dosadašnje provedeno i planirano te nastala odstupanja, problematike u provedbi i sl. U suradnji s dionicima, posebno mladima, provest će se detaljno i strukturirano mapiranje svih potreba, problema, mogućnosti, potencijala i prijedloga.

Temeljem svih prikupljenih podataka, ideja, mogućnosti i potreba izradit će se Operativni plan provedbe Lokalnog programa za mlade Grada Poreča za razdoblje od 2021. do 2025. Cijeli proces izrade LPM vodit će i provoditi Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a finalni dokument predstavit će se javnosti u travnju sljedeće godine.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici koji imaju prijedloge, znanja, ideje da se jave i uključe u aktivnosti koje će se u narednom periodu održavati. Kontakt e mail je lpmporec@gmail.com i na webu www.porec.hr.

ZAGREB: OPG Milan Buršić iz Vodnjana i Istarski pršut Dujmović iz Tinjana nositelji oznake „Plavi ceker“

DIP zaprimio 190 lista i 17 manjinskih kandidatura – Evo tko se kandidirao u 8. izbornoj jedinici