in

NOVIGRAD: DND poziva roditelje da prijave djecu za paketiće Djeda Mraza

Ilustracija

Društvo Naša djeca Novigrad poziva roditelje s područja Novigrada, čija djeca ne pohađaju dječje vrtiće, a rođena su do 31. prosinca 2020. godine, da DND-u dostave potrebne dokumente i podatke radi poziva za podjelu paketića Djeda Mraza.

Mole se roditelji da na e-mail adresu dndnovigrad@gmail.com dostave:
– presliku osobne iskaznice majke ili oca djeteta na kojoj je vidljiva adresa prebivališta u Novigradu,
– presliku Potvrde o prebivalištu djeteta (ili presliku osobne iskaznice) iz koje je vidljivo prebivalište djeteta u Novigradu, za svako dijete koje ne pohađa vrtić, a rođeno je do 31. 12. 2020.,
– presliku Izvoda iz matice knjige rođenih za svako dijete koje nije upisano u vrtić, a rođeno je do 31. 12. 2020.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti do 19. studenog 2021. godine.

rukometna reprezentacija

U Novigradu utakmica rukometnih reprezentacija Hrvatske i Slovenije

Proizvodnja aviona u Poreču - Od ideje do uspjeha - Foto Tanja Kocijančić mjesec poduzetništva poreč 2021

Više od 1.000 sudionika u aktivnostima Mjeseca poduzetništva u Poreču