in

NOVIGRAD: Roditelji javite se DND-u za podjelu paketića Djeda Mraza

Društvo Naša djeca Novigrad poziva roditelje s područja Grada Novigrada čija djeca ne pohađaju dječje vrtiće, a rođena su do 31.12.2019., da Društvu Naša djeca dostave potrebne dokumente i svoju adresu radi poziva za podjelu paketića Djeda Mraza.
Mole se roditelji da na e-mail adresu dndnovigrad@gmail.com  pošalju:
1. Presliku osobne iskaznice majke ili oca djeteta na kojoj je vidljiva adresa prebivališta u Novigradu.
2. Presliku Potvrde djeteta o prebivalištu (ili presliku osobne iskaznice)  iz koje je vidljivo prebivalište djeteta u Novigradu koje ne pohađa vrtić, a rođeno je do 31.12.2019.
3. Presliku Izvoda iz matice knjige rođenih za svako dijete koje nije upisano u vrtić, a rođeno je do 31.12.2019.
Preslike poslati najkasnije do 6.11.2020.

POREČ: Uređuje se parkiralište u Glagoljaškoj ulici

POREČ: Karate klub Finida na Prvenstvu Hrvatske u borbama