in

Općina Sv. Petar u Šumi roditeljima sufinancira dadilje i planira otvaranje jaslica

Sv. Petar u Šumi

Donijeli smo odluku o sufinanciranju djelatnosti dadilja  s čijom primjenom ćemo sufinancirati čuvanje djece do 3 godine starosti u iznosu od 650 kn mjesečno i tako povećati naše izdvajanje za pozitivne demografske mjere. Do sljedeće jeseni urediti ćemo prostor slobodni prostor u sklopu našega vrtića i pokrenuti  jasličku odgojnu skupinu, najavio je načelnik Sv. Petra u Šumi Mario Bratulić.

Naime, prema usvojenoj odluci, Općina Sv. Petar u Šumi sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na području svoje općine, na osnovi broja djece s područja općine koje se nalaze na čuvanju u obrtu registriranom za obavljanje takve djelatnosti. Pravo na sufinanciranje ostvaruje se ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na području općine Sv. Petar u Šumi, ukoliko su oba roditelja djeteta zaposlena, zatim ako je dijete na čuvanju, brizi i skrbi u trajanju istovjetnom dužini trajanja programa koji se provode u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i cjelodnevni program).

Zatim, pravo na to imaju roditelji koji nemaju dospjelo dugovanje prema Općini u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Roditelji djeteta do navršenih tri godine koji koriste usluge dadilje ostvaruju pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilje u iznosu od 650,00 kuna mjesečno za razdoblje od 11 mjeseci godišnje.  S obrtima registriranima za djelatnost dadilja Općina Sv. Petar u Šumi će sklopiti ugovor o sufinanciranju, a isplate će se obavljati prema stvarnom obračunu za svaki mjesec.

U sklopu ove odluke najviše se može sufinancirati smještaj šestero djece, s time da se prioriteti utvrđuju redom prema provedenom natječaju JUO Općine Sv. Petar u Šumi.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji/roditelj je dužan podnijeti zahtjev za sufinanciranje za svaku pedagošku godinu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje. Za svaku narednu pedagošku godinu zahtjev roditelji/roditelj podnosi na propisanom obrascu od 1. srpnja do 8. kolovoza tekuće godine.

Nadležno upravno tijelo Općine zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te podataka iz potvrde o visini dohotka roditelja te ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja, a roditelji/roditelj o tome nije pisanim putem obavijestio nadležno upravno tijelo Općine iako je to bio dužan učiniti, nadležno upravno tijelo Općine ukinut će rješenje, a roditelji/roditelj je dužan vratiti iznos sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje.

najbolji trkači istarska zimska liga trčanje sveti petar u šumi 22-11-2021

U Sv. Petru u Šumi nastavljena Istarska zimska liga – Najbolji Petar Bratulić i Valentina Šćur

korona covid maske rukavice maska

Istarski stožer: U ponedjeljak malo novozaraženih i preko sto izliječenih