in

FUNTANA donijela odluku o isplati sredstava političkim strankama i nezavisnim listama u 2024.

Sjedište općinske uprave u Funtani

Vijećnici Općine Funtana usvojili su odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača. Predsjednik Općinskog vijeća Igor Žiković pozvao je načelnika Mladena Grgetu koji je rekao da se odluka donosi svake godine.

Dakle, svakom vijećniku pripada mjesečno 15 eura.

Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 15,00 eura, Istarskom demokratskom saboru (IDS) za dva člana 30 eura, potom Listi grupe birača Eugena Fabrisa 15 eura, a Listi grupe birača Igora Žikovića 45 eura i to za Igora Žiković, Silviju Štifanić i Denizu Paris Marinović. No, ovih 45 eura ostaje u proračunu i ne isplaćuju se jer su se vijećnici s Žikovićeve liste odrekli ove naknade.  

Raspoređena sredstva se ostalima doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno.

buje biciklisti

BUJE: Odgođena biciklijada od Befane u Marušićima. Određen novi datum

Croatia Cup 2024., Poreč, Hrvatska, 06.01.2024., Mandatory Credit © Jozo Čabraja / kolektiff

POREČ: Sjajna Hrvatska pobijedila Sloveniju i osvojila Croatia kup