in

FUNTANA: Kreće javna rasprava za izmjenu UPU-a za Valkanelu i sportsko-rekreacijsku zonu

Foto Općina Funtana

Općina Funtana otvara 28. lipnja javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Javna  rasprava  o  prijedlogu  Izmjena i dopuna Plana započinje 28. lipnja i traje do 08. srpnja.

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Plana moguć je u vrijeme  trajanja  javne rasprave u prostorijama općinske uprave na adresi Funtana, Bernarda Borisija 2, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede poštivanja epidemioloških mjera.

Uvid u prijedlog  Izmjena i dopuna Plana moguć je i na službenoj web stranici Općine Funtana – Fontane (www.funtana.hr).

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana održat će se 5. srpnja s početkom u 18 sati u prostorijama  stare škole u Funtani, Istarska 17.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI  

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu  se  za  vrijeme  trajanja  javne rasprave predati u općinu ili putem e-maila: funtana@funtana.hr i to zaključno s 8. srpnjem 2021. godine.

FUNTANA: Obavijest o dezinsekciji komaraca

policija vozilo noćna

MUP: U četvrtak akcija “Noć bez alkohola i droga”