in

FUNTANA: Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u tijeku

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana raspisala je natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina. na prodaju je izložena čestica k.č. br. 955/2 po početnoj cijeni od 33.462 kune, a za zamjenu parcele k.č.br. 1274/9 za 66.518 kuna i dio k.č.br. 1265 po početnoj cijeni od 9.682 kune. Radi se o nekretninama male kvadrature.

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU/ZAMJENU NEKRETNINA“. Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno moraju biti zaprimljene u Općini do vremena javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 12. veljače 2021. godine u 14 sati.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je osam dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici, bez obzira na način dostave. Više informacija na https://www.funtana.hr/

KLASTER JUŽNE ISTRE: Udružili se TZ-ovi Marčane, Pule, Vodnjana, Medulina, Fažane i Ližnjana

Poreč bogatiji za urbani pčelinjak te projekte zaštite i sadnje aromatičnog bilja i autohtonih vrsta