in

FUNTANA: Otvorena javna rasprava za izmjene urbanističkog plana Valkanele i sportske zone

Foto Općina Funtana

Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana objavio je javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započela je 28. lipnja i traje do 8. srpnja.

JAVNI UVID Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana može se, u vrijeme trajanja javne, rasprave izvršiti u prostorijama općine svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede poštivanja epidemioloških mjera.

Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Funtana – Fontane (www.funtana.hr).

JAVNO IZLAGANJE Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana održat će se dana 05. srpnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave: – dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, – uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili putem e-maila: funtana@funtana.hr i to zaključno sa 08. srpnjem 2021. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili na telefon 052/445-442.

NOVIGRAD: Radnicima 4.000 kuna za uspješan početak sezone

Građani biraju kako će izgledati kovanica eura – Ovo su prijedlozi, možete glasati