in

FUNTANA: Pri kraju gradnja nove pješačke staze koja spaja Ribarsku s Ulicom Grgeti

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana dobila je prošle godine bespovratne 132 tisuće kuna(17.519,41 eura) za gradnju i opremanje nove pješačke staze koja će spojiti Ribarsku s Ulicom Grgeti. Novac je dobiven na natječaju LAG-a “Središnja Istra”. Staza je sada pri kraju i plan je da bude u funkciji do kraja mjeseca. Trenutno nedostaje još kameno popločenje koje će se uskoro postaviti, saznajemo od načelnika Mladena Grgete.

Ukupna vrijednost projekta, uključujući prihvatljive i neprihvatljive te opće troškove i PDV iznosilo je prema procjeni tada 273.468,19 kuna (36.295,47 eura). No, u međuvremenu troškovi gradnje su znatno poskupjeli. Naime, Općina Funtana ugovorila je gradnju pješačke staze s porečkom tvrtkom Terakop za gotovo 370.000 kuna (49.107,44 eura). Općina će platiti razliku od dobivenih 132.000 kuna do ukupnog iznosa koštanja, pojasnio je načelnik Grgeta.

Ilustracija lokacije na kojoj se dovršava pješačka staza funtana
Ilustracija lokacije na kojoj se dovršava pješačka staza

Bespovratna sredstva dobivena su u sklopu natječaja LAG-a „Središnja Istra” za mjeru 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”. U sklopu natječaja jedinicama lokalne samouprave s područja ovog LAG-a odobreno je 11 projekata koji se odnose na opremanje javnih površina, društvenih i vatrogasnih domova, čitaonica i sportskih objekata, dogradnju i opremanje mjesnih groblja te izgradnju igrališta i pješačkih staza.

Stepenice u Funtani nalaze se na k.č.br. 977, k.o. Funtana. Izgradnjom i opremanjem pješačke staze povezat će se dva dijela Funtane.

Stepenište ima obavezne podeste u spoju s prometnicama u širini od 1,88 metra te sedam odmorišta unutar stepeništa u dužini od 2 metra. Na bočnim stranama stepeništa izveden je kameni zidani zid, a unutar njega duž cijele dužine montirane su ograde s rukohvatom. Uz stepenište uredit će se pripadajuće zelene površine koje će se opremiti s dvije klupe i dva koša za smeće. Pješačka će staza biti dostupna za 924 stanovnika naselja Funtana te brojne turiste i posjetitelje, navodi se u opisu projekta.

Franka Gerometta i Ida Šantić - Foto Tanja Kocijančić

Vrsaranke FRANKA GEROMETTA i IDA ŠANTIĆ nakon više od 40 godina rada u vrtiću idu u mirovinu. Mnogi će ih pamtiti

EFH Euro Poreč 2018_Tea Štokovac -Žatika

Hrvatska rukometna reprezentacija u Poreču igra protiv Makedonije i Izraela