in

FUNTANA: Prihvaćen aneks sporazuma o osnivanju JVP-a Centar za zaštitu od požara

Foto Tanja Kocijančić

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković sazvao je 33. sjednicu koja se održala putem elektroničke pošte. Predloženi dnevni red osam prisutnih vijećnika prihvatilo je jednoglasno. Jedina točka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o prihvaćanju aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od požara Poreč”. Takvu su odluku donijele sve općine na Poreštini i Grad Poreč.

Sporazum o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba “Centar za zaštitu od požara Poreč potpisan je prije 12 godina, a potom novi tekst sporazuma 2017. Potom je prvog dana ove godine na snagu stupio novi Zakon o vatrogastvu, a izmijenile su se i pojedine odredbe Zakona o ustanovama. Člankom 122. st. 2. Zakona propisano je da su javne vatrogasne postrojbe koje su registrirane kao ustanove sukladno odredbama Zakona o ustanovama dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

Zbog promjena u poslovanju javnih vatrogasnih postrojbi temeljem Zakona potrebno je sklopiti ovaj aneks I. Sporazuma kojim se uređuje status i ustrojstvo. Također, članak 13. Zakona o ustanovama propisuje da akt o osnivanju mora sadržavati odredbe o tijelima ustanove i o upravljanju ustanovom, što je ovim prijedlogom akta regulirano. Zakonom su, između ostalog, izmijenjene odredbe koje se tiču Upravnog vijeća, koje se sada zove Vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja poslova iz nadležnosti tog tijela sukladno Zakonu. Člankom 34. Zakona izmijenjene su odredbe koje uređuju način imenovanja i trajanja mandata zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, na način da ga, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava gradonačelnik/ica Grada Poreča, na mandat od 5 (pet) godina, na temelju javnog natječaja. Zamjenika i pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava zapovjednik.

Odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o ustanovama propisuju da je osnivač javne ustanove iz članka 7. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o ustanovama dužan zatražiti prethodnu ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom od tijela državne uprave u čijem djelokrugu je djelatnost javne ustanove u osnivanju. Sukladno navedenom i odredbama Zakona o vatrogastvu sačinjen je tekst prijedloga aneksa I. Sporazuma o osnivanju. KAko nadalje piše u obrazloženju, cilj donošenja ove odluke je usklađivanje akata s važećim propisima radi osiguranja uvjeta za daljnje uspješno djelovanje JVP CZP Poreč kao i u dosadašnjem razdoblju.

POREČ: Karate klubu Finida bronca na županijskoj ligi u borbama

policija nesreća ilustracija pixabay

Jedna osoba poginula u sudaru na cesti Galižana – Vodnjan