in

FUNTANA – Usvojanjem UPU-a Zelene lagune vijećnici Plavoj laguni omogućili nove investicije

Vijeće Funtane - Foto Tanja Kocijančić

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća Funtane u fokusu su bile tri točke dnevnog reda, sve vezane za Urbanistički plan uređenja (UPU) građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“. Donošenjem ovog plana omogućeno je daljnje razvijanje tog područja, ponajprije u autokampovima u kojima će sada biti moguće podići kvalitetu ponude na višu razinu ulaganjem u gradnju novih zabavnih centara, bazena i sanitarnih čvorova.

Vijeće Funtane - Foto Tanja Kocijančić
Vijeće Funtane – Foto Tanja Kocijančić

Kako je pojasnio načelnik Mladen Grgeta, donošenje plana trajalo je jako dugo, čak dvije godine. Radikalnih promjena u prostoru nema, a njime će se omogućiti dodatno ulaganje u turističke komplekse u vlasništvu hotelijerske tvrtke Plava laguna.

Krenimo redom. Prvim zaključkom stavljen je izvan snage dio UPU-a koji se odnosi na ugostiteljsko-turističku namjenu, drugim su zaključkom donijete izmjene i dopune na tom području, dok je trećim zaključkom utvrđen pročišćeni tekst plana.
Materijale je nakon uvodnog izlaganja načelnika detaljnije objasnila Jasminka Peharda Doblanović, predstavnica tvrtke izrađivača plana (Urban plan Pula), potvrdivši riječi načelnika da na provedenoj raspravi nije bilo većih zahtjeva. I ono što je najvažnije – neće biti nikakvih građevinskih objekata 25 metara od mora, dok će uzduž cijelog zahvata uz more biti slobodna šetnica. U tijeku rasprave načelnik je otklonio dvojbe vijećnika Milana Lukića iz HDZ-a i nezavisnog Eugena Fabrisa koji je upitao može li Plava laguna, na koju se mahom odnosi obuhvat ovog plana, jednog dana zatvoriti prometnice za ulazak u naselje, a sve kako bi i manji vlasnici zemljišta u Zelenoj laguni imali slobodan pristup svojim parcelama. Fabris je istaknuo da treba misliti i na male poduzetnike, a ne samo na velikog hotelijera.

Vijeće Funtane - Foto Tanja Kocijančić
Vijeće Funtane – Foto Tanja Kocijančić

Načelnik je rekao da u tom području postoji mogućnost gradnje jedino jednog manjeg hotela i malog autokampa, te da će pristup moru biti osiguran. Naglasio je da će sve ceste prema moru, kao i dosad, ostati otvorene, te da je i općini u interesu da pomorsko dobro cijelom dužinom ima slobodan pristup. Podsjetio je pritom da, zahvaljujući dogovoru s Plavom lagunom, općina projektira šetnicu koja će ići od boćališta na Perilima kroz kamp Punticu pa sve do luke, čime će Funtana puno dobiti.

Nakon rasprave sve su tri točke dnevnog reda vezane za UPU Zelene lagune vijećnici jednoglasno usvojili.

Na početku, na aktualnom satu, IDS-ovka Ivana Prekalj Martinčević upitala je u kojoj je fazi izgradnja benzinske pumpe na ulazu u Funtanu iz pravca Poreča. Načelnik je odgovorio da očekuju kako će tvrtka koja je kupila to zemljište uz glavnu cestu sigurno objekt izgraditi do iduće turističke sezone. Također, nova benzinska crpka imat će i dodatne popratne sadržaje.

Spomenimo da je Prekalj Martinčević pitala i zašto je iz UPU-a Zelene lagune izbačen prostor namijenjen otvaranju odmorišta za kampere, budući da je prijeko potreban na ovom području. Naime, brojni kamperi kampiraju „na divlje“ po šumama i uz plaže, a kada bi takvo odmorište postojalo – sigurno bi ih bilo manje „na crno“.

Načelnik je rekao da je nažalost parcela, koja je bila tomu namijenjena, površinom bila premala, te da razmišljaju kako to riješiti.

Foto Istarska županija - Momjan

KAŠTEL U MOMJANU: Imale su ga crkva i Venecija, a onda ga je kupio Simone de Rota za 5.555 zlatnih dukata

lup poreč

POREČ: LUP poziva na svoju završnu izložbu