in

FUNTANA: Usvojen novi Statut Turističke zajednice

Foto Tanja Kocijančić

Skupština Turističke zajednice Funtana sastala se u utorak i jednoglasno usvojila novi Statut, usklađen s novim zakonom. Bila je to zadnja sjednica u ovom sastavu, jer će se nakon usvajanja novog Statuta uskoro birati novi članovi svih upravljačkih tijela TZ-a. Sjednicu je otvorio načelnik i predsjednik Skupštine Mladen Grgeta. Novine u Statutu objasnila je direktorica TZ-a Ana Milohanović Čehić. Prije toga je umjesto člana Skupštine Franka Beakovića imenovan novi – Ivan Stojnić iz Plave lagune.

Foto Tanja Kocijančić

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zakonom je propisano da su postojeće turističke zajednice dužne uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona u roku od deset mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, što znači do 31. listopada 2020.

U cilju osiguranja jedinstvenog pristupa turističkih zajednica kod izrade novih statuta, kao temeljnih akata turističkih zajednica, Ministarstvo turizma dostavilo je turističkim zajednicama predložak statuta. Prijedlog statuta izrađen po smjernicama Ministarstva turizma utvrđen je na sjednici Turističkog vijeća, nakon čega je zatražena i dobivena suglasnost Ministarstva turizma. 

Glavne novine u Statutu su da Turistička zajednica se uspostavlja po načelu destinacijskog menadžmenta, redefinirane su zadaće i ciljevi turističke zajednice po načelu destinacijskog menadžmenta. Tijela turističke zajednice su skupština, turističko vijeće i predsjednik turističke zajednice. Novina je da nadzorni odbor više nije jedno od tijela turističke zajednice kao do sada. Dosadašnje ovlasti nadzornog odbora preuzima skupština. S obzirom da nadzornu funkciju preuzima skupština, njene su ovlasti ojačane. Još jedna novina je da turističko vijeće bira direktora na vrijeme od četiri godine zbog osiguravanja kontinuiteta u izvršavanju stručnih poslova kao i zbog postizanja većeg stupnja odgovornosti u obavljanju funkcije direktora te u svrhu profesionalizacije funkcije direktora.

Novi Zakon propisuje obveze lokalne samouprave koje doprinose razvoju turizma a obzirom da se neki poslovi vezani uz razvoj turizma ne mogu u cijelosti prenijeti na turističku zajednicu, jer njihovo obavljanje istovremeno doprinosi boljitku stanovnika i općem gospodarskom razvoju. Tako je propisano da lokalna samouprava u okviru svog samoupravnog djelokruga, mora posvetiti posebnu pažnju razvoju turizma, jer on doprinosi boljitku stanovnika i općem gospodarskom razvoju, propisano koje aktivnosti lokalna samouprava i turistička zajednica moraju raditi zajedno kako bi se turizam na tom području i dalje uspješno razvijao.

Kao novina propisuje se mogućnost ostvarivanja prihoda i iz fondova EU kao i drugih fondova. Propisano je i da troškovi za plaće radnika koji su zaposleni u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda turističke zajednice.

Dodajmo i to da je Skupština TZ-a Funtana imala dosad 16, a u novom sazivu, koji će se birati uskoro, bit će ih po novom izračunu ukupno 17.

-Nakon što je postojeća Skupština usvojila Statut, objavljuje se odmah u Službenom glasniku Općine Funtana i 8 dana od objave stupa na snagu. I od stupanja na snagu rok za prilagodbu akata i ustrojstva je 30 dana. U roku od 30 dana održat će se izbori za nova tijela, naglasila je Milohanović Čehić.

FUNTANA: Dezinsekcija komaraca u noći sa srijede na četvrtak

POREČ: U četvrtak sajam domaćih poljoprivrednih proizvoda