in

FUNTANA usvojila zabranu o privremenom izvođenju građevinskih radova

Foto: Općina Funtana

Vijećnici Općine Funtana usvojili su odluku o privremenoj zabrani izvođenja pojedinih vrsta građevinskih radova za cijelo područje općine koja će na snazi biti od 1. lipnja do 15. rujna ove godine.

Načelnik Mladen Grgeta objasnio je kako sukladno Zakonu o gradnji Općinsko vijeće na prijedlog Turističke zajednice donosi odluku kojom se privremeno zabranjuje izvođenje pojedinih vrsta građevinskih radova. Istaknuo je kako se izvođenje građevinskih radova zabranjuje u spomenutom razdoblju te kako je odlukom utvrđeno u kojim se slučajevima građevinski radovi u utvrđenom razdoblju iznimno mogu izvoditi.

Pod građevinskim radovima koji su predmet ove odluke smatraju se svi zemljani radovi (iskopavanje zemlje ili drugog materijala iz tla te nasipavanje zemlje ili drugog materijala i slično) i radovi na izgradnji konstrukcije građevine (izrada temelja, zidova, međukatne konstrukcije i krovne konstrukcije te izgradnja drugih konstruktivnih dijelova građevina koje nisu zgrade i slično) sukladno Zakonu o gradnji a kojima je za cilj ograničavanje građevinskih radova s najvećim emisijama.

U razdoblju zabrane iznimno se mogu izvoditi građevinski radovi u sljedećem slučaju: građenje građevine, odnosno izvođenje radova za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i Općine Funtana, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, te nužni popravci objekata kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi općinski komunalni redar koji postupa sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji i Naputku o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari.

Krajem 2020. ovršeno 231 tisuća ljudi s dugom od 17 mlrd kn

Evo tko su najveći dioničari slovenskog Petrola koji je preuzeo Crodux