in

FUNTANA: Vijećnici će raspravljati o plaćama i naknadama načelnika i zamjenice

Foto Tanja Kocijančić

Općinsko vijeće Funtane sastat će se u ponedjeljak, 28. rujna, u 17 sati. Na dnevnom redu bit će izmjene odluka o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće načelnika i naknadama za vijećnike, članove radnih tijeka i zamjenice načelnika.

Cijeli dnevni red donosimo u nastavku:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice,

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za godinu,

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine,

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini koeficijenta i osnovice za
obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog
načelnika,

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i
članove radnih tijela Općinskog vijeća,

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“
Funtana za 2019. godinu.

AKCIJA VIKEND: Pojačane kontrole u cijeloj Istri, u nedjelju akcija na brzinu

AKCIJA VIKEND: Pojačane kontrole u cijeloj Istri, u nedjelju akcija na brzinu

Mjesec poduzetništva u Poreču: Još ima slobodnih mjesta za edukacije izrade poslovnih planova i pripremu projekata za EU fondove

Uključite se u grupu „Poduzetne žene Poreštine“