in

FUNTANA: Vijećnici će raspravljati o proračunu i dotacijama za udruge

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

U utorak, 30. ožujka, održat će se 37. sjednica Općinskog vijeća Općine s početkom u 18 sati u prostorijama stare škole. Među ostalim, vijećnici će odlučiti o dojeli sredstava udrugama za projekte i programe, a nakon provedenog javnog poziva.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice,
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2020. godini,
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 11. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč.

Istarski velikan MATE BALOTA dobio svoj spomenik u Raklju

Vinistrina prva ekskluzivna degustacija u svetvičentskoj utvrdi Morosini-Grimani