in

FUNTANA: Vijećnici će raspravljati o prvom rebalansu proračuna

U ponedjeljak, 10. kolovoza, održat će se 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 17.30 sati u prostorijama stare škole.

Za sjednicu se predlaže dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice,
 3. Donošenje Odluke o izboru Mandatne komisije,
 4. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
 5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2020. godini,
 7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 8. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 14. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 309/5 K.O. Funtana.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

U Rijeku stižu Histerične mašine

Bez vode 6. kolovoza dio Baderne