in

FUNTANA: Vijećnici oslobodili poduzetnike plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje javnih površina

Foto: TZ Funtana

Vijećnici Općine Funtana na zadnjoj su sjednici, održanoj u staroj školi u skladu s mjerama HZJZ-a, donijeli dvije odluke kojima je cilj ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom.
Radi se o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja, te od poreza na korištenje javnih površina za rate koje dospijevaju na plaćanje 1. travnja do 30. lipnja.
Uvjeti koji se moraju ispuniti za ova oslobađanja su sljedeći: da su obuhvaćeni mjerama zabrane i ograničenja rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID 19, da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7.500.000 kuna, da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih neplaćenih dugovanja prema Općini.
Zahtjev za oslobađanje u oba slučaja podnosi se općinskoj upravi isključivo poštom ili osobnom dostavom na adresu Općina Funtana – Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana – Fontane do 30. lipnja.
Na dnevnom redu sjednice bila su i izvješća o izvršenju programa u prošlog godini, a glavni je bio onaj o izvršenju proračuna koji je predstavila pročelnica Karmen Pilat. Dakle, od planiranih 18,3 milijuna ostvareno je 17,4 mmilijuna kuna, odnosno 95 posto. Na takvoj dobroj realizaciji prihoda utjecala je prema njenim riječima naplata komunalnog doprinosa za investicije Valamar Riviere u Istra Premium Camping Resortu, prvom kampu u Funtani koji je dobio pet zvjezdica nakon preuređenja.
Istaknuto je da su zadovoljni realizacijom planiranih rashoda, osim s programom ulaganja u nerazvrstane ceste, investicijom koja je prenijeta u 2020.
Vijećnici su nakon toga prihvatili izvješće o izvršenju proračuna za 2019., s pripadajućim izvješćima o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, sportu i rekreaciji, socijalnom programu, civilnom društvu, te održavanju i gradnji komunalne i ostale infrastrukture.
U sklopu sjednice vijeća održana je i skupština općinske  komunalne tvrtke Puntica. Njen direktor Đankarlo Milohanović podnio je financijsko izvješće o poslovanju za 2019. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 1,88, a rashodi 1,84 milijuna kuna
uz bruto ostvarenu dobit od 40.126 kuna.

Općina Marčana prodaje zemljišta u Kavranu i Filipani

tar vrtić morski konjić foto tanja kocijančić

TAR: Otvoreni upisi u jaslice i vrtić Morski konjić