in

Dobavljači Grada Poreča moraju od 1. srpnja izdavati e-račune

Grad Poreč je izvijestio javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi od 1. srpnja stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, od 1. srpnja izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Grad Poreč kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od tog dana ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističe se da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga se obavještavaju svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Gradu Poreču da od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

-Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Grad Poreč od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA. Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Grada Poreča je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Gradom Porečom-Parenzo kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika, poručuju iz Grada Poreča.

Nova parkirališta i nogostupi po porečkim ulicama

POREČ: 8. lipnja završna priredba malih plesačica studija MOT 08