in

FUNTANA – Nova odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova ne zabranjuje baš sve

Ilustracija - Foto Marina Funtana

Općinski vijećnici Funtane na zadnjoj su sjednici vijeća donijeli jednoglasno novu odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Funtana u 2023. godini. Izvođenje građevinskih radova po ovoj odluci zabranjuje se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023.

Kako je istaknuo načelnik Mladen Grgeta, nije moguće zabraniti baš sve vrste radova poput uređenja fasada, žbukanje i slično. Dosad su imali dobre odnose s građevinarima, dodao je.

Dakle, prema ovoj odluci u navedenom razdoblju privremeno se zabranjuje izvođenje pojedinih vrsta građevinskih radova, određuju područja i godišnje kalendarsko razdoblje u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, kao i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, nadzor nad provedbom Odluke te prekršajne sankcije.

Pod radovima koji su dio ove odluke smatraju se svi zemljani radovi (iskopavanje zemlje ili drugog materijala iz tla te nasipavanje zemlje ili drugog materijala i slično), radovi na izgradnji konstrukcije građevine kao što su izrada temelja, zidova, međukatne konstrukcije i krovne konstrukcije te izgradnja drugih konstruktivnih dijelova građevina koje nisu zgrade i slično, sve sukladno Zakonu o gradnji a kojima je za cilj ograničavanje građevinskih radova s najvećim emisijama.

Privremeno se zabranjuju svi prethodno spomenuti radovi na čitavom području naselja Funtana, dok se na područjima ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela radovi mogu obavljati tijekom čitave godine.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna iznimno se mogu izvoditi veći građevinski radovi u sljedećim slučajevima: građenje građevine, odnosno izvođenje radova za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i Općine Funtana, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,  hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, te nužni radovi na objektima kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi općinski komunalni redar, navodi se u odluci.

Foto Karate klub Finida

POREČ: Uspješno položili za početničke i više pojaseve

Foto Nogometni klub Jadran Poreč

Mladi nogometaši porečkog Jadrana osvojili “Mini Ulicu”