in

Funtana objavila javni natječaj za dozvole na pomorskom dobru

Foto Općina Funtana

Općina Funtana objavila je javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za iznajmljivanje ležaljki i plovila na vodomlazni pogon.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je od 15. do 25.03.2024. godine. Ponude moraju biti adresirane na Općinu Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Istarska 17, 52452 Funtana. Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARATI“.

Ponude će se otvarati dana 25.03.2024. godine s početkom u 09,00 h. Mjesto otvaranja je u sjedištu Općine Funtana, Istarska 17.

Sve detalje natječaja pogledajte na linku: https://www.funtana.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-dozvola-na-pomorskom-dobru/

Foto Grad Novigrad

Odlični rezultati novigradskih učenika na INFOKUP-u

Foto Srednja škola MAte Balote Poreč

POREČ: Još jedna medalja za učenike Srednje škola M. Balote