in

FUNTANA: Stižu kontejneri za otpad koje financira Fond za zaštitu okoliša

Foto Tanja Kocijančić

Vijećnici općine Funtana na zadnjoj su sjednici usvojili odluku o stjecanju prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade.

Pročelnica Karmen Pilat objasnila je kako je stupanjem na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom utvrđeno da jedinice lokalne samouprave moraju razdvajati otpad pa je tako Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao Javni poziv za nabavu i dodjelu spremnika za selektivno prikupljanje otpada. Postupak nabave malih spremnika namijenjenih fizičkim osobama još uvijek je u tijeku, dok su ranije nabavljeni veliki spremnici, za što je nedavno zaprimljen ugovor o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade s Fonda na Općinu. Vrijednost spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz predložene odluke iznosi 143.685,18 kuna pa, s obzirom da prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik ne raspolaže takvim iznosom, Općinsko vijeće moralo je donijeti odluku o stjecanju prava vlasništva tih spremnika kojom se načelnik ovlašćuje za zaključenje ugovora.
-Do sada je Funtani isporučeno 50 kontejnera za papir zapremine 1.100 litara, 50 komada za plastiku zapremine 1.100 litara i 14 za staklo od 770 litara. Novi su spremnici u skladištu porečkog komunalnog poduzeća Usluga i sprema se njihova podjela gospodarskim subjektima. Nabava za fizičke osobe je u tijeku, doznajemo od pročelnice Pilat.

MOTOVUN – Nik Titanik 1. srpnja otvara izložbu “Kronika hrvatske gluposti”

Počinje ljetno sezonsko sniženje