in

Grad Poreč raspisuje natječaj za koncesiju za parking na Peškeri – hoće li žitelji starog grada godišnje karte plaćati 120 ili 1.500 kuna?

Foto Tanja Kocijančić

Grad Poreč će na idućoj sjednici Gradskog vijeća, 27. lipnja, raspisati natječaj za davanje koncesije za parkiralište u uvali Peškera gdje su donedavno stanari starog grada imali svoja rezervirana mjesta. Naravno, ako većina vijećnika to izglasa.

Naime, netko je krajem prošle godine anonimno prijavio Grad Ministarstvu pomorstva, prometa iinfrastrukture da se parkiralište pod naplatom nalazi na pomorskom dobru te da je potrebno za njega raspisati koncesiju. Nakon toga je porečka komunalna tvrtka Usluga objavila da se rampa mora ukloniti, što se netom nakon toga i dogodilo. Time je to malo parkiralište, na koje su karticama mogli ulaziti žitelji starogradske jezgre, postalo otvoreno i od tada se ondje može parkirati bilo tko.

Koncesija na pomorskom dobru daje se u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč, piše u materijalima za vijeće. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Natječaj će biti otvoren 20 dana, a pismo inicijative za davanje koncesije podnijelo je dosad samo društvo Usluga Poreč.

Rezervirano parkiralište u uvali Peškera ponajprije je namijenjeno korisnicima koji ostvaruju povlaštene uvjete parkiranja.

No, pitanje je koliko će godišnja karta iznositi, odnosno hoće li biti povoljna kao i do sada, što je omogućavala Usluga, ili puno skuplja. Grad, naime, ne može koncesionaru definirati cijenu, nego samo namjenu parkinga.

Zanimljiva je analiza koncesije koju je dao napraviti Grad i koja prati dokumentaciju natječaja, a objavljena je na stranicama Grada Poreča na http://www.porec.hr/sadrzaj/dokumenti/to%C4%8Dka%2010.5.%20Analiza%20koncesije%20za%20parkirali%C5%A1te.pdf

Uglavnom, godišnje karte mogu stajati 120 kuna godišnje, a cijena sata parkiranja bi bila 12 kuna. Druga varijanta je 1.500 kuna godišnje za one koji žele karticu, ili pak također 12 kuna na sat.

Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se kao procijenjeni ukupni prihod, bez poreza na dodanu vrijednost, koji će koncesionar postupajući sa pažnjom dobrog gospodarstvenika ostvariti temeljem ugovora o koncesiji za vrijeme trajanja koncesije. Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se objektivnom metodom utvrđenom u dokumentaciji za nadmetanje u skladu s posebnim zakonom.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 5.344.800 kuna, odnosno nešto više od 267 tisuća kuna godišnje – za 20 godina.

Koncesija će imati fiksni i varijabilni dio.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema kvadratnim metrima područja koje se daje u koncesiju i iznosi 5 kuna za metar kvadratni. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 40% prihoda parkirališta. Prihodi su ukupni prihodi s naslova obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom.

Gradsko vijeće održat će se u četvrtak, 27. lipnja, kada će ova točka biti na dnevnom redu. Očekuje se da će novi koncesionar biti poznat nakon ljeta.

Neslužbeno saznajemo da Usluga nije jedina zainteresirana za ovu koncesiju.

Porečki atletičari Andrea Bošnjak i Loris Uljanić na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske

NOVIGRAD: U gradskoj lođi 25. lipnja koncert komornog sastava ljubljanske Glazbene akademije