in

HZZ: U Istri za (samo)zapošljavanje dodijeljeno skoro 56 milijuna eura potpora – Samo lani isplaćeno 8 milijuna eura

Foto HGK – Županijska komora Pula

Županijskoj komori Pula održano predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2024. koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prezentaciju su organizirali Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula, HGK – Županijska komora Pula i HOK – Udruženje obrtnika Pula.

Potpore koje su namijenjene poslodavcima, nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja predstavila je Tanja Lorencin Matić, predstojnica HZZ Područnog ureda Pula sa suradnicima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge potrebama svojih korisnika. Provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja potiče i usmjerava korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.

Program aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini obuhvaća sljedeće mjere/potpore:

 • potpore za zapošljavanje
 • potpore za zapošljavanje – zeleno/digitalno
 • potpore za zapošljavanje osoba uključenih u program POSAO +
 • potpore za pripravništvo
 • potpore za pripravništvo – zeleno/digitalno
 • potpore za pripravništvo u javnim službama
 • potpore za usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje
 • potpore za samozapošljavanje,
 • potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno
 • potpore za mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
 • javni rad te
 • potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena i mjeru Stalni sezonac.

Za potpore je od listopada 2016. do 31. prosinca 2023. godine u Područnom uredu Pula Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sveukupno utrošeno oko 55 milijuna i 650 tisuća eura te je uključeno 18.367 korisnika/ca. Samo u 2023. godini na području Istarske županije uključeno je bilo 2.753 korisnik/ca te je isplaćeno više od 8 milijuna eura.

Tijekom protekle 2023. godine, posredstvom Područnog ureda Pula putem potpore Stalni sezonac bilo je obuhvaćeno 1.736 osoba, potpore za samozapošljavanje 297 osoba, u obrazovanje i osposobljavanje je bilo uključeno 449 osoba (od čega je njih 400 koristilo vaučer). Uz potporu za zapošljavanje je zaposlena 141 nezaposlena osoba od čega njih 10 u zelenim/digitalnim djelatnostima, a pripravništvo je sufinancirano za 127 osobe od čega 26 u zelenim/digitalnim djelatnostima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je, u namjeri da približi i olakša korištenje potpora svojim korisnicima/cama, omogućio da se svi zahtjevi za dodjelu potpora podnose on-line, bez osobnog dolaska i bez čekanja, rečeno je na prezentaciji.

Sve informacije o uslugama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupne su na www.hzz.hr i na www.mjere.hzz.hr, a svaki dodatni upit može se poslati na hzz.pula@hzz.hr

U nastavku donosimo detaljan pregled mjera i potpora:

Jedan od ciljeva potpora jest poticati zapošljavanje, ali i olakšati poslovanje poslodavcima – dodjelom potpora za zapošljavanje Hrvatski zavod za zapošljavanje subvencionira plaću ako poslodavac zaposli evidentiranu nezaposlenu osobu u nepovoljnom položaju na tržištu rada ili osobu s invaliditetom. Iznosi potpore kreću se – ovisno o stupnju obrazovanja novozaposlene osobe – mjesečno od 330 € do 540 € odnosno od 540 € do 880 € za osobu s invaliditetom dok se iznosi potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba uključenih u program POSAO + kreću od 840 € do 1.363,05 € .

Potporom za pripravništvo želi se ubrzati pronalazak posla mladima bez radnog iskustva u struci. Iznosi potpore kreću se od 460 € do 680 € mjesečno, a sufinancira se i trošak prijevoza za pripravnika/icu u iznosu od 20 € ili 40 € mjesečno ovisno o prebivalištu sufinancirane osobe.

Potporom za samozapošljavanje pojednostavljuje se  pokretanje vlastitog posla osobama koje se žele okušati u poduzetništvu dodjelom potpore za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja. Iznos potpore za samozapošljavanje, ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, kreće se od 7.000 € do 15.000 €.

U sklopu mjere samozapošljavanje nalazi se i mjera Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage čiji je cilj osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Visina subvencije iznosi 3.500 € odnosno 7.000 €.

Potpore za zapošljavanje/pripravništvo i potpore za samozapošljavanje mogu se dodijeliti i za zelene/digitalne poslove i tada su iznosi potpore nešto viši. Visina mjesečne potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno – ovisno o stupnju obrazovanja nezaposlene osobe – kreće se od 370 € do 610 €, odnosno od 580 € do 950 € za zapošljavanje osobe s invaliditetom dok se za zapošljavanje pripravnika/ice iznos potpore kreće od 560 € do 810 € . Pripravniku/ici se sufinancira se i trošak prijevoza u iznosu od 25 € ili 50 € mjesečno ovisno o prebivalištu sufinancirane osobe. Iznos potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta i kreće se od 10.000 € do 20.000 €.

Potpore za zeleno/digitalno mogu se dodijeliti poslodavcima koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

Zelena radna mjesta odnose se na poslove u gospodarskim subjektima koji pripadaju zelenom sektoru i koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koji pridonose očuvanju prirodnih resursa. Kod gospodarskih subjekata koji više od 60% prihoda ostvaruju proizvodnjom zelenih proizvoda i/ili pružanjem zelenih usluga sva radna mjesta se smatraju zelena, dok kod gospodarskih subjekata koji manji dio prihoda ostvaruju proizvodnjom zelenih proizvoda i/ili pružanjem zelenih usluga, zelena radna mjesta smatraju se samo ona radna mjesta koja su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama. Nadalje, zelenim radnim mjestima smatraju se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša kao i poslovi u gospodarskim subjektima povezani sa zelenom transformacijom poslovanja primarno u energetski intenzivnim sektorima koji podrazumijevaju radna mjesta koja se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih tehnologija i praksi te na radna mjesta izravno povezana s poslovnim procesima koja su izmijenjena uvođenjem ekološko prihvatljivih tehnologija i praksi. Ekološki prihvatljive tehnologije i prakse su one koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili smanjuju korištenje prirodnih resursa u proizvodnji bilo kojeg proizvoda ili usluge.

Digitalna radna mjesta se odnose se na radna mjesta u gospodarskim subjektima koji pripadaju IKT sektoru i koji više od 60% prihoda ostvaruju pružanjem IKT usluga i/ili proizvodnjom IKT proizvoda kao i na radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima: programiranje, razvoj aplikacija, poslovna analiza, digitalni marketing, kreiranje digitalnog sadržaja, digitalni dizajn, vizualizacija podataka, upravljanje digitalnim proizvodima, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje, rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Uzimajući u obzir dinamično tržište rada te potrebu jačeg i snažnijeg poticanja obrazovanja odraslih kroz mjere obrazovanja i osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje, osim za nezaposlene osobe, omogućuje obrazovanje i zaposlenim osobama te onima koji iz nekog razloga nisu ni zaposleni ni nezaposleni stoga je usmjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje razvijati modele obrazovanja ukupne radne snage, a ne samo nezaposlenih osoba. Obrazovanje se provodi kroz mjeru obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, mjeru osposobljavanja na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih te mjeru stjecanja kompetencija potrebnih za rad putem vaučera.

Za zaposlene radnike/ice poslodavcima je dostupna i potpora za usavršavanje. Potpore za usavršavanje namijenjene su zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene na neodređeno vrijeme s ciljem omogućavanja podrške zaposlenim osobama kojima su potrebne dodatne vještine radi postizanja što veće efikasnosti i produktivnosti novog radnog mjesta te poslodavcima kojima je potrebno ulaganje u razvoj i produktivnost svoje radne snage radi prilagodbe promjenama na tržištu, organizacijskim i procesnim promjenama u poslovanju te tehnološkom napretku. Potpora se dodjeljuje u maksimalnom iznosu prihvatljivog troška do 2.000 € po osobi.

Već poznata i često korištena potpora Stalni sezonac podrška je sezonskim radnicima/cama – u razdoblju kada ne rade financira se produženo mirovinsko osiguranje (radni staž) i primaju novčanu pomoć – bez obaveze prijave u evidenciju nezaposlenih osoba. S druge strane – poslodavcima iz turističkog sektora osigurava se potrebna radna snaga i za sljedeću turističku sezonu, navodi u priopćenju HGK – Županijska komora Pula.

Foto IDS poreč

U Poreču IDS predstavio svoj program: „Idemo svojim putem i bit ćemo i dalje vajka svoji“

Ilustracija Pixabay ljekarna apoteka

Dežurstvo ljekarni u Poreču nedjeljom, na dan izbora i praznikom u travnju i svibnju 2024.