in

MARČANA: Krenula izgradnja reciklažnog dvorišta

Općina Marčana počela je s gradnjom reciklažnog dvorišta.

Projekt je vrijedan oko 4,47 milijuna kuna, od kojih je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno dobiveno 3,8 milijuna kuna, a ostatak se pokriva iz općinskog proračuna. Namjera je općine na ovaj način riješiti problem neadekvatnog zbrinjavanja otpada.

-Trenutno su skinuti betonski temelji separatori bivše betonare. Skida se humus i rade trakasti temelji. Radovi teku po planu, naglašava načelnik Predrag Pliško.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta i provedbu izobrazno informativnih aktivnosti. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju gospodarenja otpadom.

-Ciljna skupina projekta su primarno stanovnici koji stanuju na području Općine Marčana te drugi vlasnici objekata na našem području. Projekt će omogućiti kućanstvima i drugim korisnicima javne usluge da odvojeno odlažu otpad što će omogućiti povećanje stope odvojenog otpada, povećanje iskoristivosti istoga te smanjenje emisije CO2, ističe načelnik Pliško.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta odvojeno će se odvajati sljedeće vrste otpada: problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, građevni otpad iz kućanstva, električna i elektronička oprema i ostale vrste otpada te će se osigurati odgovarajuće zbrinjavanje i/ili oporaba.

KAŠTELIR: Dan općine obilježen polaganjem vijenca u čast svim poginulima za slobodu

Knjižica Istra ecoxperience – sve eko iz Istre od sada i u obliku mrežne stranice