in

MARČANA: U Loborici okončane prva faza izgradnje kanalizacije i obnova vodovodne mreže

IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE SUSTAVA LOBORIKA – KOLEKTORSKE MREŽE NASELJA

Kolektorska mreža sustava Loborika, na području Općine Marčana, u slivu bunara Valdragon i Jadreški jedan je od većih sustava u programu Istarskog vodozaštitnog sustava. Kolektorska mreža izgrađena je u dužini od oko 4.750 metara gravitacijskog cjevovoda i oko 500 metara tlačnih vodova, uz pripadajuće 3 crpne stanice. Projektant sustava koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je Institut IGH  Zagreb – PC Rijeka, a izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu je poduzeće Ekespert Gradnja iz Buzeta, naglasio je direktor IVS-a Daniel Maurović na nedavnom predstavljanju završetka ovog projekta.

Izgradnja kolektorske mreže ovog sustava prihvaćena je za sufinanciranje od strane Fonda za ruralni razvoj, u iznosu koji je bio prijavljen na njegovu natječaju, a razlika koja se pojavila u postupku javne nabave bit će financirana iz redovnih sredstava IVS-a.

Vrijednost ukupno ugovorenih radova bila je oko 11.860.000 kuna bez PDV-a, a iz Fonda za ruralni razvoj mogu se povući sredstva u najvećem iznosu do milijun eura. U ovom slučaju prihvaćeno je sufinanciranje u iznosu od oko 6.700.000 kuna bez PDV-a. Razlika će biti financirana iz redovnih sredstava kojima raspolaže IVS, a koja dolaze iz naknade za razvoj ovog projekta koja se prikuplja u cijeni utrošene vode na području cijele Istre u visini od 1 kune po m3.

Radovi na kanalizaciji u Loboriki započeli su potpisom ugovora o građenju između IVS-a i Ekspert gradnje početkom travnja 2018. godine.

Rok za izvođenje radova produžen je radi opravdanih razloga: već u lipnju 2018. zbog nepredviđenih okolnosti, a vezano za odobrenje/odbijanje zahtjeva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (što je odgodilo sam početak radova), te zbog odluke Općine Marčana o zabrani izvođenja građevinskih radova u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2019. U studenom 2019. ponovno je produžen rok završetka izgradnje na temelju zahtjeva Vodovoda Pula, a uz suglasnost načelnika Općine Marčana Predraga Pliška, zbog paralelne izgradnje kolektorske i vodoopskrbne mreže, sve sukladno zahtjevu Vodovoda Pula do veljače 2020.

Tijekom izvođenja radova na kanalizaciji provodio se i projekt rekonstrukcije vodovodne mreže, pa se dio radova odvijao paralelno, u suradnji s Vodovodom Pula, uz stalne koordinacije na kojima su sudjelovali investitori, izvođači radova i nadzorni inženjeri.

-Radovi na kolektorskoj mreži dovršeni su u veljači ove godine, a stvarno realizirani iznos prema okončanoj situaciji je oko 11.350.000 kuna bez PDV-a, što iznosi ukupno oko 14,2 milijuna kuna, rekao je načelnik Pliško.

Na presici je bio i direktor pulskog Vodovoda Dean Starčić koji je rekao da su se ovom projektu priključili zbog dotrajalosti vodovodne mreže na području Loborike.

Najavio je, dakle, zajedničke radove s Vodovodom Pula. U Loborici je rekonstruirano ukupno 1.332 m’ vodovodne mreže u profilu od PEHD  DN 110 do DN 63 u ukupnoj vrijednosti od 1.595.213,24 kuna bez PDV-a. Preostali su manji radovi na prespajanju priključaka. S radovima se planira završiti do kraja ožujka 2020., naglasio je Starčić.

Izvođač radova je Vodotehnika. Zagreb, a nadzor je povjeren tvrtki Učka iz Pazina.

Načelnik Pliško spomenuo je financijsko učešće Općine  Marčana – dakle, troškovi izvanrednih održavanja nerazvrstanih cesta koštaju oko 100.000 kuna, potom za koordinaciju gradilišta izdvojeno je oko 37.000 kuna, a Vodovod Pula sufinanciraju s oko 250.000 kuna kroz naknadu za razvoj.

Pliško se zahvalio Vodovodu Pula i IVS-u zbog ovih investicija, te žiteljima Loborike na strpljenju, jer im je mjesto zadnje dvije godine zbog ovih radova bilo pretvoreno u gradilište.

Istarska policija darovala cvijeće savjesnim vozačicama

KORONAVIRUS U ISTRI: Zaražen labinski ugostitelj koji je radio na talijanskom skijalištu, simptome ima i njegov kolega, STROŽE MJERE NA GRANICI