in

Novi asfalt u Mihatovićima, Kolomberi i St. Vergotini, a nogostupi u Spinčićevoj i Vukovarskoj ulici

Spinčićeva ulica/Foto Grad Poreč

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča nastavlja s komunalnim ulaganjima na području cijelog Poreča i pripadajućih naselja. Tako je u naselju Mihatovići asfaltirana prometnica između kućnih brojeva 32 i 37 u duljini od 100 metara. Novoasfaltirana prometnica predstavlja spoj između dva dijela naselja, a dosad je bila makadamski put.

U naselju Kolombera asfaltirana je nerazvrstana prometnica kroz naselje u dužini od 170 metara, dok su na spoju ulica S. Rajka i M. Milohanovića sanirana dva nogostupa u ukupnoj dužini od 34 i 18 metara. Nogostup je saniran i u Ulici V. Spinčića gdje je kod kućnih brojeva 4 i 8 asfaltiran pristup navedenim objektima.

U sklopu akcije osiguravanja pristupa osobama smanjene pokretljivosti, koja se u Poreču uspješno provodi kroz cijelu godinu uređenjem pješačkih prijelaza i prilaza nogostupima,  uređene su rampe za otklanjanje arhitektonskih barijera u Vukovarskoj ulici kod zgrade Društva invalida Poreč, a na desetak novih lokacija rampe su postavljene i u Ulici S. Rajka.

Radovi se nastavljaju u naselju St. Vergotini, gdje je u tijeku proširenje prometnice između kućnih brojeva 1 i 16. Svi se radovi izvode u skladu s ugovorom o izvođenju asfalterskih radova na području Grada Poreča za 2019. godinu, priopćeno je iz gradske uprave.

FUNTANA: Zbog radova 12. studenog zatvara se Ulica Ograde

Provaljeno u dvije benzinske postaje na Ipsilonu