in

NOVIGRAD: Potpisan povijesni ugovor za gradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje “težak” 55 milijuna kuna

Vedo i Gosenca potpisali ugovor - Foto Tanja Kocijančić
Novigrad – Foto Tanja Kocijančić

U sklopu projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“ potpisan je danas u novigradskoj gradskoj lođi ugovor o gradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje za Novigrad i Brtnogilu. Vrijednost ovog ugovora iznosi 54,9 milijuna kuna (68,6 milijuna kuna s PDV-om) a radovi počinju u listopadu ove godine.

Ugovor su potpisali u ime investitora predsjednik Uprave 6. maja odvodnje Krešimir Vedo i u ime izvođača radova predsjednik Uprave tvrtke CGP iz slovenskog Novog Mesta Martin Gosenca. Uz njih su bili gradonačelnik Novigrada Anteo Milos, načelnik Brtonigle Paolo Klarić te član Uprave 6. maja Reuf Šerbečić.

Predviđeno trajanje radova iznosi nešto više od tri godine

Od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 54,9 milijuna kuna bez PDV-a oko 50,2 milijuna kuna odnosi se na dio pod EU projektom, dok preostali iznos financira Grad Novigrad radi izgradnje oborinske kanalizacije i vodovoda u starogradskoj jezgri u svrhu cjelovitog rješavanja rekonstrukcije podzemnih instalacija, istaknuto je prigodom potpisivanja potpisa.

Kako je pojasnio Šerbečić u uvodu, potpisani ugovor predviđa izgradnju glavnih transportnih kolektora, proširenje sustava odvodnje u naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. Ugovoreni radovi se mogu načelno podijeliti u tri cjeline.

Gradonačelnik Milos naglasio je povijesnu važnost ove velike investicije, dodavši da se radi o najtežem projektu koji je od iznimne važnosti za područje Novigrada, naročito za povijesnu jezgru na čijim će se ulicama radovi odvijati. Cilj ovog projekta u konačnici jest očuvanje mora, jer ovaj kraj od mora živi stoljećima, bilo da je riječ o ribarstvu ili turizmu.

-Riječ je o projektu koji će zadirati u svaku ulicu i utjecati na život svakog građanina Novigrada, rekao je gradonačelnik Milos.

Načelnik Klarić istaknuo je da će Brtonigla u budućnosti postati ekološka općina, a ovim projektom stvaraju se preduvjeti i za daljnji razvoj njegove općine.

Član Uprave Šerbečić objasnio je da je ovo već četvrti ugovor u sklopu projekta Aglomeracije i opisao sve radove. Dodao je da će radovi započeti u listopadu, a vrijeme do tada iskoristit će se za pripremne aktivnosti.

Dakle, evo što je današnjim ugovorom obuhvaćeno. Predviđena je rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada u duljini 2.450 metara, a obzirom da je postojeći zastarjeli sustav odvodnje mješovitog tipa, predviđena je izgradnja i oborinske kanalizacije u duljini 1.285 m čime se dobiva potpuno razdjelni sustav odvodnje u starogradskoj jezgri. Predviđena je i rekonstrukcija vodovodne mreže u duljini 1.261 metara čime se u konačnici dobiva u potpunosti nova podzemna infrastruktura u starogradskoj jezgri grada Novigrada.

Ugovor predviđa i izgradnju glavnog kolektora Brtonigla-Fiorini u duljini 3627 metara, čime se sustav Brtonigla spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora predviđeno je uklanjanje postojećeg UPOV-a Brtonigla.

Predviđena je, istaknuo je Šerbečić, i izgradnja glavnog kolektora Nova Vas – Fiorini u duljini 4.935 s dvije crpne stanice, čime se sustav Nova Vas spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora je također predviđeno uklanjanje postojećeg UPOV-a Nova Vas.

Osim gore navedenih glavnih cjelina radova predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Stancija Bružada i Vele Brajde (Ronko) u ukupnoj duljini 1295 metara te rekonstrukcija 3 (tri) crpne stanice i 3 (tri) havarijska ispusta ukupne duljine 1.562 metara koja se u podmorskom dijelu produžuju na 500 metara.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kuna od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. maj odvodnja.

Bez vode 4. svibnja dio Poreča, Vižinade i Sv. Lovreča

IDS Funtana predstavio listu za Općinsko vijeće i predizborni program