in

NOVIGRAD: Objavljen poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za razvoj poduzetništva

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada za 2021. godinu, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva za 2021. godinu.

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim poduzetnicima početnicima i to za: izradu poslovnih planova/investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje poduzetničke aktivnosti, nabavu opreme za djelatnost poduzetničke aktivnosti, maksimalno do iznosa od 5.000 kuna;
2. Potpore za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata do 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, a maksimalno do iznosa od 10.000 kuna;
3. Potpore za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju do 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna;
4. Potpore za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba do 50% troškova školarine, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti odnosno Uredbom Komisije EU broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, od 24. prosinca 2013. godine) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije, L 215/3 od 7. srpnja 2020. godine).

Upute i obrasci dostupni su OVDJE.

Izvor Grad Novigrad

degustazione tar hrana plata pršut sir

TAR: Pogledajte ponudu marendi u DeguStazioneu

Istra: Novi tjedan bez novozaraženih, lagani porast osoba u samoizolaciji