in

NOVIGRAD: Potpisan ugovor za nadogradnju pročistača otpadnih voda

Potpisan je ugovor o radovima u okviru projekta pod nazivom „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“. Ugovor je sklopljen između nositelja projekta, trgovačkog društva „6. maj odvodnja“ d.o.o. Umag te zajednice ponuditelja na čelu s tvrtkom Hidroinženiring.

Ugovorom vrijednim 247.317.809,56 kuna predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu s pristupnom prometnicom te nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu. Ugovor su potpisali Krešimir Vedo, predsjednik uprave 6. maj odvodnja i Boris Savnik, direktor Hidroinženiringa. Dodajmo kako zajednicu ponuditelja, osim Hidroinženiringa, čine još tvrtke CID-Čistilne naprave d.o.o, CID s.r.l. te Godina d.o.o..

Ovim projektom postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu nadogradit će se na tzv. biološki stupanj pročišćavanja, odnosno s I. na III. stupanj pročišćavanja, ukupnog kapaciteta 30.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Odabrano tehničko-tehnološko rješenje predviđa mehanički stupanj pročišćavanja koji se sastoji od grube rešetke, kombiniranog uređaja s dvije nezavisne linije (fino sito s pjeskolovom / mastolovom) koji će se ugraditi zajedno s tehnološkom opremom za biološko pročišćavanje u jednu jedinstvenu tehnološku zgradu (tzv. linije vode). Predviđena je i izgradnja postrojenja za obradu mulja kao zasebne tehnološke zgrade (tzv. linije mulja). Tako obrađeni mulj će se dopremiti do postrojenja za solarno sušenje mulja, na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Umagu.U okviru postrojenja za solarno sušenje mulja predviđeno je sušenje mulja do minimalno 75 posto suhe tvari.

Procijenjena ukupna vrijednost EU projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kuna (bez PDV-a), od čega se 113.521.109,47 kn (bez PDV-a) odnosi na aglomeraciju Novigrad-Brtonigla. Od tog iznosa 71 posto čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29 posto u jednakim omjerima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. maj odvodnja d.o.o.

Izvor Grad Novigrad

Hitna obavijest: U mesnom proizvodu utvrđena salmonela, nemojte ga konzumirati

VODNJAN: Otkazani Dani mladog maslinovog ulja