in

Obrtnička komora o izmjenama zakona: Protivimo se ukidanju udruženja obrtnika po gradovima

Robert Momić

Na temelju zaključka Hrvatskog sabora iz ožujka ove godine, po kojem je Vlada
Republike Hrvatske obvezana reformirati sustav Hrvatske obrtničke komore, u tijeku
je e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu. Prenosimo priopćenje Obrtničke komore Istarske županije:

Na temelju zaključka Hrvatskog sabora iz ožujka ove godine, po kojem je Vlada Republike Hrvatske obvezana reformirati sustav Hrvatske obrtničke komore, u tijeku je e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu.

Kako nam je predloženi materijal neprihvatljiv iz više razloga, u Obrtničkoj komori Istarske županije izradili smo prijedloge koji su, u danim okvirima prihvatljivi i predlagaču zakona – Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te ga prezentirali tijelima Hrvatske obrtničke komore. Kao što smo više puta isticali, Obrtnička komora Istarske županije reformu sustava smatra nužnom, ali smo mišljenja kako bi ukidanje udruženja obrtnika koja djeluju na lokalnoj razini smanjilo učinkovitost sustava i kontakt obrtnika s njihovom organizacijom.

Nacrtom prijedloga Zakona, predviđeno je smanjenje opterećenja obrtnika (smanjenje iznosa komorskog doprinosa s 2,0% osnovnog osobnog odbitka prema Zakonu o porezu na dohodak, na 1,25% (sa 76 kn mjesečno na 50 kn mjesečno po obrtniku).

Odredba o ukidanju obveze imenovanja poslovođe za obrtnike koji djelatnost obavljaju putem samoposlužnih aparata u načelu je prihvatljiva, ali tražimo da se isto primijeni i na izdvojena skladišta u kojima se ne obavlja direktna prodaja. Prihvatljive su i odredbe koje definiraju majstorsku školu kao ustanovu kojom će se olakšati stjecanje radnog iskustva, neophodnog za pristupanje majstorskom ispitu.

Predloženim rješenjem ukida se jedna razina sustava, na način da se s 30. lipnjem 2022. godine ukidaju udruženja obrtnika i područne obrtničke komore, te osnivaju udruženja obrtnika koja će funkcionirati na županijskoj razini.

Predlaže se da se sredstva komorskog doprinosa preraspodijele u omjeru 60% za udruženja obrtnika, 37% za Hrvatsku obrtničku komoru, uz 3% koje pripadaju Poreznoj upravi za poslove zaduživanja i naplate.

Predviđen način reorganizacije sustava Hrvatske obrtničke komore smatramo pogrešnim. Pri e-savjetovanju o Obrascu procjene učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, navedeno je kako će se izmjenama povećati učinkovitost sustava, te se osloboditi sredstva za uvođenje novih usluga. Ne dijelimo takve stavove, jer se ukidanjem jedne razine sustava u svakom slučaju smanjuje njegova ako ne učinkovitost , barem opseg pruženih usluga. Oslobađanje sredstava također ne stoji, s obzirom da je dio komorskog doprinosa koji je pripadao područnim obrtničkim komorama manji od iznosa za koji se komorski doprinos smanjuje.

Na temelju prijedloga Obrtničke komore Istarske županije, s kojima se složila i većina ostalih područnih obrtničkih komora (održane su 3 tematske sjednice Upravnog odbora i jedna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore), donesen je zaključak da se predlagaču upute sljedeće primjedbe.

Predlaže se da udruženja obrtnika, kao temeljni oblik organiziranja obrtnika, nastave s djelovanjem, a da se područne obrtničke komore (njihova imovina, zaposlenici, , s obzirom na njihov značaj i dosadašnje aktivnosti, pripoje udruženjima obrtnika. Način pripajanja bit će uređen međusobnim sporazumom udruženja obrtnika,

Predložena rješenja primjenjivala bi se od 30.6.2022. godine.

Ovaj prijedlog smatramo uravnoteženim, te smo mišljenja kako poštuje sve zadane ciljeve reforme (ukidanje jedne razine, smanjenje financijskog opterećenja obrtnika) i kako bi trebao biti prihvatljiv i predlagaču Zakona.

boris miletić

Istarski projekt KeyQ+ Najbolji EU projekt u kategoriji “Doprinos prekograničnoj suradnji”

policija mup ilustracija

U Poreču eksplodirao auto