in

Odvodnja Poreč ulaže 1,3 milijuna eura u kanalizaciju – Dovršeno 7 km mreže s 200 novih priključaka

Foto Odvodnja Poreč

Krajem 2022. i početkom ove godine dovršena je fazna gradnja više od 7 km kanalizacijskog sustava s oko 200 novih priključaka na kanalizacijsku mrežu u ukupnoj vrijednosti 10 milijuna kuna ili 1.327.316 eura na području Poreča i okolice. Radovi su napravljeni temeljem godišnjeg plana za 2022.godinu gdje su planirana sredstva iz redovnog poslovanja.

-Posebna važnost ove investicije je u povećanju broja priključaka domaćinstva na mrežu odvodnje jer na taj način činimo kvalitetnije uvjete života našim građanima  i održavamo visoke standarde  življenja. Radi se o više investicija, navode iz Odvodnje.

Foto Odvodnja Poreč
Foto Odvodnja Poreč

KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA ROŠINI

Radovi na završnom dijelu kanalizacijske mreže naselja Rošini započeli su početkom rujna, a dovršeni su krajem 2022. godine. U više faza radova ukupno je izgrađeno 3.490 metara kanalizacijske mreže za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda sa priključenjem na postojeći sustav javne odvodnje Poreč sjever , jedna crpna stanica većeg kapaciteta te 80 kućnih priključaka. U sklopu radova obnovljen je kompletni asfaltni zastor naselja, a Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga financirali su proširenje ceste u zoni obuhvata radova.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 4,1 milijun kuna.

KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA STRANIĆI

Izgrađena je kanalizacijska mreža sjeverozapadnog dijela naselja Stranići koja se priključuje na postojeći sustav javne odvodnje Poreč sjever preko mreže naselja Rošini. Radovi su također započeli početkom rujna i dovršeni su krajem 2022. godine. U dvije faze radova izgrađeno je ukupno 1.882 metra kanalizacijske mreže za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda, jedna manja crpna stanica te oko 60 kućnih priključaka. U sklopu radova obnovljen je kompletni asfaltni zastor naselja, a Grad Poreč financirao je proširenje ceste u zoni obuhvata radova.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 3,1 milijun kuna.

KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA MOLINDRIO

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Molindrio je u završnoj fazi. Dovršetak radova se predviđa koncem siječnja. Istim je obuhvaćena izgradnja gravitacijske kanalizacijske mreže za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda sa priključenjem na postojeći sustav javne odvodnje Poreč jug na lokaciji rotora Molindrio. Ukupna duljina mreže je 1.000 metara sa izvedbom 16 kućnih priključaka.

Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 1,7 milijun kuna.

KANALIZACIJSKA MREŽA SERVISNE ZONE POREČ – PODRUČJE III

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže Servisne zone Poreč – područje III izvode se sukladno dinamici radova na izgradnji prometnica i ostale infrastrukture na tom području, a dovršetak radova predviđa se koncem ožujka.  Od ukupno projektirane gravitacijske kanalizacijske mreže u duljini od 1.155 metara, koju čini ukupno 5 kolektora sa predviđenih 35 priključaka do sada je izvedeno 680 metara mreže s 18 kućnih priključaka.

Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 1,1 milijun kuna.

Napominjemo da će Odvodnja Poreč i dalje raditi na proširenju i modernizaciji sustava javne odvodnje te postizanju maksimalne priključenosti stanovništva na sustav, odnosno nastaviti provoditi aktivnosti u cilju zaštite voda i okoliša, kao i u povećanju životnog standarda lokalnog stanovništva. Prema Planu gradnje za 2023. godinu navedene aktivnosti biti će  pojačane sa ciljem priključenja čim većeg broja korisnika na sustav odvodnje otpadnih voda.

Provedbu investicija i napredak radova građani mogu pratiti na internetskoj stranici www.odvodnjaporec.hr, a za dodatne informacije građani mogu zvati na broj telefona 052 431 003 ili pisati na mejl info@odvodnjaporec.hr.

Foto Odvodnja Poreč - Gradnja kanalizacije - Ilustracija
Foto Odvodnja Poreč – Gradnja kanalizacije – Ilustracija
Foto Odvodnja Poreč - Gradnja kanalizacije - Ilustracija
Foto Odvodnja Poreč – Gradnja kanalizacije – Ilustracija
Foto Odvodnja Poreč - Gradnja kanalizacije - Ilustracija
Foto Odvodnja Poreč – Gradnja kanalizacije – Ilustracija

policija

ODBIO TEST NA DROGU: Vozio bez vozačke i nevezan. Dobio poprilično veliku kaznu

Foto Grad Poreć - Maškare u Novoj Vasi

Maškare u Novoj Vasi preuzele vlast. Presudu čeka pust Kunko Centić i Eurić Lipić