in

Općina Kaštelir-Labinci zapošljava – Traže se dva radnika

Sjedište Općine Kaštelir-Labinci i pošte/Foto Tanja Kocijančić

Komunalna tvrtka Mavriš Općine Kaštelir-Labinci objavila je natječaj za dva radnika na održavanju. Zapošljavaju ih na određeno vrijeme, na godinu dana. Natječaj je otvoren do 20. lipnja 2023. U nastavku pogledajte tražene uvjete.

RADNIK NA ODRŽAVANJU – STROJAR (2 izvršitelja)

Poslovi radnog mjesta:

– obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,

– obavlja poslove hortikulture na javnim površinama,

– obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,

– obavlja poslove održavanja i čišćenja objekata,

– obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,

– obavlja manje zahtjevne građevinske radove, pomoćne građevinske radove, razna zidanja, ličenja, i sl.

– obavlja poslove održavanja groblja, dječjih igrališta, te ostalih javnih površina na

području Općine (košnja, obrezivanje, metenje, i sl),

– pomaže u pripremi proslava i drugih manifestacija,

– upravlja prometnim i specijalnim prometnim sredstvima,

– upravlja i rukuje strojevima za komunalno uređenje, traktorom, raznim kosilicama, pilama,  

   malčerom, raznim alatom,

– radi poslove na svakom održavanju svih nerazvrstanih cesta i javnih površina,

– radi kao ispomoć zimskoj službi,

– brine se za tehničku ispravnost radnih strojeva, traktora, malčera, vozila, opreme i uređaja,

  • obavljanja i drugih poslova po nalogu Poslodavca ili druge osobe kojoj je neposredno odgovoran

Uvjeti:

  1. Položen ispit za upravljanje i rukovanje strojevima za komunalno održavanje, (ako nema položen ispit, uvjet je da ga položi u roku od 60 dana)
  2. 1 godina radnog iskustva,
  3. položen vozački ispit (B kategorija)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),
  3. preslik osobne iskaznice,
  4. preslik vozačke dozvole,

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.  

S odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja (od 13. lipnja do 20. lipnja 2023.g.)

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Mavriš  d.o.o., Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme.  

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.hr.

Foto Judo klub Istra Poreč

Puno medalja za judaše porečke Istre u Rijeci i Rovinju

Foto Karate klub Finida

Porečka Finida osvojila čak 14 medalja u Malinskoj