in

Općina Vižinada prodaje poljoprivredno zemljište

Vižinada/Foto Studio Sonda

Općina Vižinada objavila je 28. listopada javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine. Radi se o poljoprivrednom zemljištu na kč.br. 355/2, k. o. Vižinada, površine 1.228 četvornih metara koje se prodaje po početnoj cijeni od 36.837,95 kuna. Početna cijena utvrđena je na temelju procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina uvećano za troškove procjene.

Ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučenom
poštom u zapečaćenom omotu Općinskom Vijeću Općine Vižinada-Visinada,
Vižinada 18a, 52 447 Vižinada s naznakom, “NE OTVARAJ – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINA“.
Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave oglasa na oglasnoj ploči općine.

Hrvatski turistički forum hrvatska gospodarska komora

HGK: Digitalizirani procesi i kvalitetni ljudi idealna kombinacija za uspjeh u turizmu

zdnko bara đankarlo žužić olea natjecanje tekuće zlato istre

TAR: Poziv maslinarima koji žele sudjelovati na izložbi “Tekuće zlato Istre”