in

POREČ dobio 200 tisuća kuna za EU projekte

Poreča riva/Foto TZ Poreč

Grad Poreč prijavio se ljetos Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, koje je raspisao Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020., priopćeno je iz Grada Poreča.

Grad je uspješnom prijavom za dva EU projekta u provedbi – USEFALL i SUTRA ostvario sufinanciranje u iznosu od gotovo 200 tisuća kuna. Ova se dva projekta realiziraju u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska. Projekt Usefall odnosi se na promoviranje dostupnosti UNESCO-ve baštine osobama s posebnim potrebama, zahvaljujući kojem je uređen porečki Lungomare, a uređuje se pristupi za osobe s invaliditetom.. Projekt SUTRA odnosi se na poticanje i promocije ekološki prihvatljivog javnog prijevoza, a trenutno je u provedbi.

Kako navodi specijalizirani portal gradonačelnik.hr, na javni poziv otvoren početkom srpnja u kratkom roku pristiglo je više od 800 prijava, pa je zatvoren već početkom kolovoza. Sredstva su odobrena za 300 projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a dodjeljuju se po principu ‘najbržeg prsta’, pa je uz, naravno, zadovoljavanje propisanih uvjeta, ključna bila brzina podnošenja zahtjeva, odnosno datum/minuta/sekunda predaje pošiljke u poštanskom uredu. Upravo zato je i većina zahtjeva predana već u prvim minutama 2. srpnja nakon 10 sati, kada je poziv otvoren.

Sredstva za sufinanciranje EU projekata dodjeljuju se već pet godina i u razdoblju 2015.-2018. ukupno je sufinancirano 913 EU projekata u vrijednosti 642,07 milijuna kuna.

Inače, financiranje domaće komponente u EU projektima mnogim gradovima postaje sve veći problem, zbog čega je  Udruga gradova krajem prošle godine od Vlade zatražila da se osiguraju dodatna sredstva kako ne bi došlo do zaustavljanja EU projekata u gradovima.  Sredstva su povećana za sto milijuna kuna, što je i dalje – očito je iz broja i vrijednosti podnesenih zahtjeva, premalo, no u Ministarstvu za sada ne najavljuju daljnja povećanja., zaključuje gradonačelnik.hr.

TAR: Vinarija Radoš predstavlja svoja vina u Kući tradicijske gastronomije – prijavite se

VIŽINADA: “Jesenske note” okupit će 27. listopada pet zborova