in

Poreč dobio pametne kante za odvojeno sakupljanje otpada

Foto Usluga Poreč

Na četiri lokacije u gradu postavljeni su pametni spremnici za otpad koji zamjenjuju postojeće košarice na javnim površinama.

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Radi se o pametnim spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada koji za svoj rad koriste 100% solarnu energiju te dojavljuju kad je potrebno pražnjenje. Naime spremnik za miješani otpad ima ugrađenu prešu na solarni pogon i komprimirani sustav koji smanjuje količinu otpada do pet puta. Zahvaljujući ugrađenim senzorima prati se popunjenost spremnika, a isti su povezani sa sustavom notifikacije pri čemu samostalno dojavljuju kada je potrebno pražnjenje.

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Pametni spremnici postavljeni su na sljedećim lokacijama:

  • Lungomare – Peškera – početak šetnice
  • Lungomare – „plaža“
  • Peškera – okretište vlakića
  • Ulica Nikole Tesle – preko puta ljekarne

Na svakoj od navedenih lokacija postavljena su dva pametna spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a drugi za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada.

Pametni spremnici omogućavaju smanjenje broja pražnjenja spremnika, čime se utječe na optimizaciju troškova poslovanja, bolje upravljanje radnim vremenom kao i na smanjenje sezonskog opterećenja otpadom na području užeg centra grada i frekventnih lokacija.

Osim navedenih pametnih spremnika, postavljeni su i spremnici odnosno eko skulpture za prikupljanje plastičnih boca u obliku ribe orada i to na gradskom kupalištu te na plaži Sv. Martin. Slične eko skulpture u obliku školjke periska postaviti će se također na gradskim plažama, točnije na Naftaplinu i plaži Červar Porat.

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Nabava spremnika i eko skulptura sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijavom projekta na javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojeno sakupljenog otpada, Gradu Poreču dodijeljena su sredstva u visini od 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Daljnju brigu oko održavanja, pražnjenje i upravljanja spremnicima preuzima komunalno društvo Usluga Poreč, priopćeno je iz ovog komunalnog poduzeća.

trgovina dućan unsplash

ISTRA: Na snazi novi zakon – Ovo su radne nedjelje trgovina i shopping centara

U Bujama u nedjelju stand up komedija „Odraslost“. Nasmijte se uz Vlatka Štampara